Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Entamoeba histolytica antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Pasienter med gjennomgått eller pågående, langvarig infeksjon
  • Pasienter med mistanke om invasiv infeksjon

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke skal den oppbevares kjølig (2- 8°C) før forsendelsen og sendes raskest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av antistoffer mot Entamoeba histolytica antigen.

Svar 

Negativ/Positiv

Merknader 

Angi på rekvisisjon dersom prøvematerialet ønskes å videresende til Folkehelsomyndighetene i Sverige. Se også Sendeprøver (eksterne laboratorier).

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.