Annen behandling

23.06.2021Versjon 0.11

Avslapningsterapi

Det er ikke sikker evidens for at avslapningsterapi alene er en effektiv behandling av tics, men avslapningsterapi inngår som en del av CBIT.

 

Fysioterapi og massasje

Enkelte opplever at de kan få smerter eller spenninger i muskulatur pga. tics eller fordi de anstrenger muskulaturen for å kunne undertrykke tics. Selv om verken fysioterapi eller massasje er egnet som behandling av tics, rapporterer enkelte om at de kan ha nytte av det for å redusere kroppslige plager som er forårsaket av tics.

 

Diett

Betydningen av kosthold er lite studert og det er ikke evidens for å anbefale spesielle dietter for behandling av tics. Dietter kan gi en unødvendig begrensning i matvareutvalget til personer som allerede kan ha et lite variert kosthold. Når det gjelder barn bør en være forsiktig med å innføre dietter det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for.

 

Neurofeedback

Det er ikke evidens for å anbefale nevrofeedback for behandling av tics.

Det er ikke gjort solide studier av effekt av neurofeedback til behandling av tics og tourette. Neurofeedback har blitt utprøvd i behandling av ADHD, men studiene har ikke vist effekt, verken hos barn og ungdom eller hos voksne. 1,2

Referanser 

  1. Cortese et al. Neurofeedback for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Meta-Analysis of Clinical and Neuropsychological Outcomes From Randomized Controlled Trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016.
  2. Schönenberg et al. Neurofeedback, sham neurofeedback, and cognitive-behavioural group therapy in adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a triple-blind, randomised, controlled trial. Lancet Psychiatry 2017.