Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-1+HIV-2 antistoff+antigen

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: Akkreditert iht NS-EN ISO15189:2012, TEST227
29.05.2024Versjon 1.10Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-19

Indikasjon for prøvetaking 

Se HIV-infeksjon

  • Primærscreening ved mistanke om HIV-infeksjon
  • Screening i sammenheng med annen utredning

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 μL.

Reagenset er testet ut og godkjent for post‐mortem blod.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Uspesifikk reaksjon / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager (screening).
Lenger tid må påregnes dersom supplerende tester er nødvendig.

Tolkning 

  • Negativt resultat i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon.
  • Alle prøver som ikke har negativt resultat, undersøkes videre med konfirmasjonstester (se HIV) og kommenteres spesielt.
  • Hos barn født av mødre med HIV-infeksjon kan maternelle antistoffer påvises opptil 18 mnd alder.

Merknader 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.