Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-1 antigen/antistoff HIV-1 + HIV-2 antistoff (screening)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
08.02.2024Versjon 1.8Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-19

Indikasjon for prøvetaking 

Se HIV-infeksjon

  • Primærscreening ved mistanke om HIV-infeksjon
  • Screening i sammenheng med annen utredning

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 μL.

Reagenset er testet ut og godkjent for post‐mortem blod.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Ullevål: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.
  • Rikshospitalet: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Architect Abbott.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Uspesifikk reaksjon / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager (screening).
Lenger tid må påregnes dersom supplerende tester er nødvendig.

Tolkning 

  • Negativt resultat i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon
  • Alle prøver som ikke har negativt resultat, undersøkes videre med konfirmasjonstester (se HIV) og kommenteres spesielt
  • Hos barn født av mødre med HIV-infeksjon kan maternelle antistoffer påvises opptil 18 mnd alder

Merknader 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.