Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Blod fra filterpapir

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
16.03.2023Versjon 0.3Forfatter: Grete A. B. Kro

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen kan være indisert ved mistanke om intrauterin CMV-infeksjon.

Undersøkelse av CMV PCR i filterkort er i hovedsak relevant for barn under 5 år hvor både barnets mor OG barnet selv er CMV IgG positive. Prøvematerialet er ressurskrevende å hente ut og materialet er begrenset. Positiv CMV IgG på barn OG mor må derfor foreligge før prøven rekvireres.

Svartid er ofte 2-3 uker. I tilfeller hvor prøvesvar vil få behandlingsmessige konsekvenser for barnet bør man kontakte vakthavende virolog på Rikshospitalet (tlf 906 28 040) og orientere om dette slik at prøven kan prioriteres.

Prøvetaking 

Det benyttes filterpapir med blod fra prøvekort tatt til nyfødtscreening. Denne prøven tas så snart som mulig og senest 48 timer etter fødsel og oppbevares i Nyfødtscreeningens biobank.

 

For å rekvirere CMV PCR i filterkort må lege lokalt fylle ut begge rekvisisjonene nederst på denne siden, og sende disse per brev til Nyfødtscreeningen.

 

I rekvisisjonen til uttak fra Nyfødtscreeningens biobank er feltene man skal fylle ut markert med gul farge. I rekvisisjon til mikrobiologi RH er standard tekst lagt inn og det er krysset av på nødvendige felter. Man er velkommen til å tilføye eller redigere teksten. Det må fylles ut indikasjon/symptomer hos barnet. Prøvetakingstidspunktet er det tidspunkt screeningprøven ble tatt i sin tid, yll gjerne ut dette tidspunktet hvis det er tilgjengelig.

 

Send begge utfylte rekvisisjoner til:

Nyfødtscreeningen

OUS HF

Rikshospitalet

Pb. 4950, Nydalen

O424 Oslo

Forsendelse 

Etter at Avdeling for nyfødsscreening har motatt rekvisisjonene vil de stanse ut biter fra filterpapiret og sende disse til Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Avdeling for mikrobiologi, OUS-Rikshospitalet som utfører og svarer ut analysen.