Bruk av LiDCOplus på KK

20.10.2019Versjon 0.1Forfatter: Gjertrud Hustad

Generelt 

LiDCOplus gir mulighet for avlesning av blant annet cardiac output og perifer vaskulær motstand. LiDCO kan brukes uten kalibrering, men man får da kun frem trender. For korrekte absoluttverdier må LiDCO kalibreres med litium. Kalibrering må skje enten før, eller minst 30 min etter, ikke-depolariserende muskelrelaks er gitt, da dette virker inn på sensoren. Diatermi forstyrrer kalibreringsprosessen. Dersom LiDCO skal brukes under kirurgi, bør kalibrering skje før kirurgi startes. Eventuelt må kirurgene ta pause fra diatermibruk under kalibrering. For detaljert beskrivelse av kalibreringsprosessen, se kapittel 3.3.4. i LiDCO instruksjonsheftet som ligger i kurven til LiDCO-apparatet.

Utstyr 

 • Perifer venekanyle (PVK)
 • Arteriekanyle. Det ligger en egen modul for arterietrykkregistrering som passer til Philips-monitorer i «LiDCO-kurven»
 • LiDCO slangesett finnes på anestesilageret i hvit boks oppå reol 5. Her finnes slanger og sprøyter til arterielt og venøst oppsett, liten treveiskran, avfallspose og doseringssprøyte for litium.
 • Blå LiDCO følermodul er festet synlig under skjermen på apparatet. Denne har en svart kabel som skal kobles til inngang på litiumsensoren. Inngangen på sensoren er under rød hette.
 • En egen batteridrevet pumpe (flow regulator) til bruk under kalibrering. Slangesettet som går fra arteriekran til avfallsposen må monteres inn i pumpen.
 • Litium: 0,15mmol/ml. Finnes i kjøleskap på medisinrommet, KK
 • Sensor/føler. Disse er «ferskvare». Finnes i kjøleskap på medisinrommet, KK
 • NaCl 9mg/ml 100 ml pose med «spike»
 • Arbeidsbord

Fremgangsmåte 

 • Koble apparatet til strøm
 • Fyll ut de gule feltene i åpningsbildet: Fødselsnummer, alder, høyde (i meter), vekt, Hb, s-natrium. Trykk deretter på knappen «PulseCO»
 • Klargjøre føleren/sensoren: 20 ml luer lock-sprøyte fra slangesettet fylles med saltvann og kobles til føleren som gjennomskylles.
 • Avfallsposen/blodoppsamlingsposen festes til samme utgang som man skyller fra.
 • En liten treveiskran festes til arteriekranen, slik at én utgang går til trykksett og den andre til sensor/avfallspose.
 • Skyll gjennom «Park and Ride-slangen» med 20ml saltvann, koble den deretter til PVK.
 • Bruk «litiumutstyret» (sprøyte og medfølgende filterstrå) til å suge opp 10 ml litium i egen litiumsprøyte. Denne bør også merkes med pasient ID. Sett en medfølgende ventil på tuppen av litiumsprøyten.
 • 2 ml litium deponeres i «Park and Ride-slangen» direkte fra litiumsprøyten og slangen gjennomskylles med 20 ml saltvann, slik at litium kommer inn i venøs blodbane.
 • Mål litiuminnhold i arterielt blod ved hjelp av sensoren koblet til arteriekranen.
 • Foreta minst 2 aksepterte målinger med litium. Hvis disse ikke avviker for mye fra hverandre, kan verdiene kalibreres opp mot PulseCO (arterietrykkanalyse). Man får en kalibreringsfaktor, og muligheten til å lese av bl.a. SVRI og CI/CO.