Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Luftveisinfeksjoner, nedre

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
22.03.2024Versjon 1.0Forfatter: Andreas Lind, Jan Cato HolterGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2024-03-22

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon i nedre luftveier.

Se også Infeksjonsmedisinsk håndbok: Luftveisinfeksjoner og Uptodate

Prøvemateriale 

Ved mistenkt pneumoni er det viktig å sikre prøvemateriale til dyrkning og resistensbestemmelse før oppstart av antibiotikabehandling.

Angi relevant klinisk informasjon for å sikre at riktige analyser blir valgt og for å sikre mest mulig adekvat vurdering av funn.

 

Aktuelt prøvemateriale:

Aktuelle analyser 

Basert på klinikk og sykdomslengde kan følgene analyser rekvireres.

I utgangspunktet er det ikke indisert med anaerob dyrkning med mindre det foreligger spesiell klinikk (f.eks. lungeabscess) eller muggsoppdyrkning med mindre pasienten er immunsupprimert.

 

Vanlige undersøkelser:

 

Spesielle undersøkelser