Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

T3, fritt, P

14.12.2021Versjon 2.4

Bakgrunn 

Glandula tyreoidea produserer trijodtyronin (T3) og tyroksin (T4). Størsteparten av det sirkulerende T3 stammer imidlertid fra T4, som omdannes til T3 i perifere organer. Tyreoideahormonene er viktige regulatorer av stoffskiftet i de perifere vev. Den metabolske effekten av tyroksin og trijodtyronin er hovedsakelig den samme, men trijodtyronin virker raskere, sterkere og mer kortvarig enn tyroksin. Man tror at årsaken til dette er at T4 må omdannes til T3 for å ha effekt på cellene. Kun 0,3 % av den totale mengde trijodtyronin i serum foreligger i fri form. Resten er bundet til tyroksinbindende globulin (TBG, 70–75 %) og til albumin (20–25 %). Man antar at det er den frie fraksjonen som i første rekke er biologisk aktiv, men dette er ikke like klart vist som for tyroksin.

Indikasjoner 

Diagnostikk og kontroll av hypertyreose, spesielt T3-toksikose. Fritt T3 (FT3) i serum bør vurderes sammen med samtidig målt TSH, P og T4, fritt, P ved mistanke om hypertyreose. Kontroll ved behandling med liotyronin (syntetisk T3), men fordi halveringstiden av T3 i blodet er kort, er p-FT3 ikke velegnet for monitorering av liotyroninbehandling. Ved diagnostikk og oppfølging av hypotyreose gir måling av FT3 lite tilleggsinformasjon, men kan i noen få tilfeller være nyttig.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Unngå inntak av liotyronin (syntetisk T3) like før prøvetakingen.

 

Prøvetaking
Serum eller plasma (EDTA-, Li- eller Na-heparin) kan benyttes. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Kan variere avhengig av metode. Konferer utførende laboratorium.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe pmol/L Ref.
1–19 år: < 8,5 1
≥ 20 år: 2,8–7,0 1

 

Kommentarer:

Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Referanseverdiene varierer også med alder. Barn og unge har høyere verdier enn voksne.

Hos gravide synker konsentrasjonen mot slutten av svangerskapet.

Tolkning 

Høye verdier sees ved hypertyreose. I tidlig fase av autoimmun hypertyreose (Graves‘ sykdom) kan pasienten ha forhøyet p-FT3, supprimert p-TSH og fremdeles normalt p-FT4 (T3-toksikose). Høye verdier har også vært beskrevet hos pasienter med perifer resistens mot tyreoideahormoner. Disse har normal p-TSH.

 

Lave verdier sees ved hypotyreose. Ved denne tilstanden vil imidlertid organismen i det lengste forsøke å opprettholde en normal FT3-konsentrasjon. P-FT3 er således en lite sensitiv parameter ved hypotyreose. FT3-konsentrasjonen påvirkes også av sykdommer utenfor tyreoideakjertelen, såkalt "non-thyroid illness". Ved (alvorlig) generell sykdom vil man finne nedsatt konsentrasjon av FT3 ("low T3-syndrome") fordi T4, som normalt omdannes til T3 i perifere organer, i stedet omdannes til det metabolsk inaktive "reverse-T3". Slike pasienter har gjerne normal eller nedsatt p-TSH.

 

Feilkilder

Analysemetodene skal ideelt sett kun måle fritt trijodtyronin. Resultatene skal derfor ikke påvirkes av mengden bindeproteiner i serum. De fleste analysemetoder oppfyller imidlertid ikke helt denne ideelle målsetting. En vil i enkelte tilfeller kunne finne at analysene påvirkes av tilstedeværelse av autoantistoffer mot trijodtyronin, abnorme bindeproteiner, biotin eller farmaka som kan gi falskt for høye eller falskt for lave resultater avhengig av hvilken analysemetode som benyttes.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 7,0 %
Intraindividuell biologisk variasjon: 7,9 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 10,6 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager–måneder. Analytisk variasjon kan variere mellom laboratorier. De angitte er fra OUS-HF.

Referanser 

1. Referanseområdet er hentet fra Oslo Universitetssykehus (Cobas Roche).