Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Haptoglobin, P

12.01.2024Versjon 2.3

Bakgrunn 

Haptoglobin er et protein som produseres i leveren og som binder fritt hemoglobin i blod. Hemoglobin-haptoglobin-komplekset er så stort at det ikke filtreres i glomeruli, men elimineres i stedet hurtig i det retikuloendoteliale system. Haptoglobin beskytter således mot den toksiske effekten av fritt hemoglobin samt hindrer tap av hemoglobin og jern gjennom nyrene. Hemoglobinuri oppstår imidlertid dersom haptoglobinets bindingskapasitet og nyretubuluscellenes reabsorpsjonskapasitet overskrides. Siden haptoglobin degraderes raskt etter binding med hemoglobin, vil alle former for økt hemolyse in vivo gi lav konsentrasjon av haptoglobin i plasma, ofte under nedre målegrense. Haptoglobin faller også ved hemolyse i benmargen, såkalt ineffektiv erytropoiese. Haptoglobin er et akuttfaseprotein som øker ved de fleste former for aktiv prosess. Ved aktiv prosess med samtidig hemolyse kan derfor konsentrasjonen av haptoglobin ligge innenfor nedre del av referanseområdet. Sykdom i leveren vil kunne gi normal eller nedsatt konsentrasjon av haptoglobin i plasma.

Indikasjoner 

Mistanke om hemolyse. Diagnostikk av anemi og ikterus.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum, EDTA- eller heparinplasma.

Veiledende referanseområder 

Alder g/L Ref.
< 15 d < 0,1 1
1 md 0,1 – 1,1 1
3 md 0,2 – 1,7 1
6 md–18 år 0,4 – 1,9 se komm.
18–50 år 0,4 – 1,9 2,3
> 50 år 0,5 – 2,1 2,3

 

Hos nyfødte er nivået meget lavt de første leveuker, men når voksent nivå etter noen uker/måneder. Referanseområdet for 6 md–18 år er basert på denne observasjonen.

Tolkning 

Høye verdier sees ved inflammasjoner/akuttfasereaksjoner av ulike årsaker, men konsentrasjonen vil ofte være lav eller normal ved mange leversykdommer. Også behandling med kortikosteroider kan gi økt haptoglobin.

 

Lave verdier sees ved alle former for hemolyse in vivo (både intravasal og ekstravasal hemolyse samt ineffektiv erytropoiese). Alvorlig leversykdom (cirrhose) gir lav haptoglobin på grunn av nedsatt syntese. Medfødt haptoglobinmangel er sjelden. Hos nyfødte er haptoglobinnivået normalt meget lavt og derfor unyttig som hemolyseparameter.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 4 %
Intraindividuell biologisk variasjon: 20 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 20 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager-måneder.

Referanser 

  1. Kanakoudi F, Drossou V, Tzimouli V et al. Serum concentrations of 10 acute-phase proteins in healthy term and preterm infants from birth to age 6 months. Clin Chem 1995;41:605-8.
  2. Blaabjerg O, Blom M, Gry H et al. Fælles Referanceintervaller i Norden for 9 Plasmaproteiner. Klinisk kemi i Norden 4, 1993. (Cobas Fara.)
  3. Blaabjerg O, Nørgaard I, Blom M et al. 7.2 Reference Intervals Based On a Danish Population. Upsala J Med Sci 99: 315-38, 1994.
  4. Ritchie RF, Palomaki GE, Navolotskaia O. Reference distributions for the positive acute phase proteins, alpha1-acid glycoprotein (orosomucoid), alpha1-antitrypsin, and haptoglobin: A comparision of a large cohort to the world's literature. J Clin Lab Anal. 2000; 14:265-70.

 

Andre mulige kilder til pediatriske referanseområder:

  1. CALIPER Pediatric Reference Interval Database. https://caliper.research.sickkids.ca/#/
  2. ‘Haptoglobin concentrations in preterm and term newborns’ | Journal of Perinatology (nature.com)

 

CALIPER sin nedre referansegrense ved alder over 1 måned vurderes som for lav.