Hårfjerningsmetode

07.08.2023Versjon 0.4Forfatter: Marita . Godkjent Nikolaos Ikonomou

Generelt 

Hensikten er å fjerne hår som kan være til hinder for operative inngrep, legge til rette for tilstrekkelig desinfeksjon og sikre feste for operasjonsoppdekning og bandasjer.
Hår behøver bare fjernes når det er til hinder for inngrepet.
Kraftig hårvekst (axiller, genitalia) kan vanskeliggjøre preoperativ huddesinfeksjon.
Det skal ikke fjernes hår fra større områder enn angitt på plansje for aktuelle inngrep (se nederst).

 

Hår klippes med elektrisk- / batteriklipper eller bruk hårfjerningskrem

Tidspunkt for klipping av hår bør være så nært opp til operasjon som mulig.
Hårfjerning bør ikke utføres inne på operasjonsstuen.
Bare de som er hårete klippes (ikke barn)

Fremgangsmåte 

  • Når hårfjerning er nødvendig brukes elektrisk klippe-maskin.
  • Barbering med høvel skal ikke forekomme da det kan skade huden og
    øker faren for infeksjon postoperativt.
  • Langt glissent hår kan klippes ned med saks først.
  • Det skal ikke fjernes hår fra større område enn angitt på hårfjerningsplansjen for
    de forskjellige inngrep (Se. s 3).
  • Bruk cellestoff for oppsamling av mye hår. Unngå hår i senga eller på gulvet.

Hårfjerning med elektrisk- / batteriklipper:

  • Er hårveksten kraftig må maskinen føres langsommere enn ved en
    sparsom hårvekst.
  • Bruk lette strøk – bladet skal alltid være parallelt med huden.
  • Benytt nytt blad for hver pasient.

Lading/vedlikehold av klipper 

Ved lading skal maskinens bryter stå på OFF. Etter bruk settes maskinen alltid tilbake i lader. Maksimal effekt oppnås etter 20-25 min. lading (lading første gang tar 18-24 timer). Se bruksanvisning fra 3M.

 

Rengjøring og desinfeksjon:

  • Utstyr/klipper rengjøres alltid etter bruk.
  • Utstyr/klipper som skal desinfiseres, rengjøres først.
  • Ikke la infeksiøst materiale tørke. Utstyr håndteres snarest mulig etter bruk.