Kontakt oss

16.11.2021Versjon 0.2

Kontakt oss 

Antibiotikasenteret for primærmedisin har nettadressen www.antibiotikasenteret.no 


Leder: Sigurd Høye sigurd.hoye@medisin.uio.no
Administrativ leder: Siri Jensen siri.jensen@medisin.uio.no
Kommentarer, rettelser eller endringsforslag kan sendes på e-post til post@antibiotikasenteret.no


Antibiotikasenteret for primærmedisin er plassert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.


Postadresse
Postboks 1130 Blindern
0318 Oslo


Besøksadresse
Kirkeveien 166
Fredrik Holsts hus
0450 Oslo