Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt C virus RNA kvantitering

01.08.2022Versjon 1.3Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas Lind, Anne Marte Bakken Kran

Indikasjon for prøvetaking 

  • Oppfølging av kronisk hepatitt C-infeksjon
  • Kontroll og oppfølging av hepatitt C-behandling
  • Mistanke om nylig smitte/akutt hepatitt C
  • Konfirmasjontest ved reaktiv Hepatitt C virus antistoff primærtest
  • For å skille mellom tidligere gjennomgått og aktiv/kronisk HCV-infeksjon trengs det totalt 2 negative HCV RNA PCR i løpet av 12 måneder for å utelukke kronisk HCV-infeksjon

Se også Hepatitt C (HCV).

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 650 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av HCV RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Cobas 6800 (Roche).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

  • HCV RNA (IU/mL)
  • HCV RNA < 15 IU/mL
  • 0 IU/mL. HCV RNA ikke påvist

 

Måleområde for analysen: 15 - 100 000 000 IU/mL

 

Svartid 

2-3 virkedager.

Måleusikkerhet 

Måleusikkerhet: Variasjonskoeffisient 27 %.

 

Måleusikkerheten er oppdatert 05.07.2022.

Tolkning 

Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

I prøver med lav virusmengde vil man kunne få svar der HCV RNA er detekterbart, men der verdien ligger under testens måleområde. Dette vil angis som HCV RNA < 15 IU/mL. Disse resultatene kan i praksis tolkes som "ikke påvist" i overvåkning av behandling.

Merknader 

Hepatitt C er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.