Mansonelliasis

07.02.2022Versjon 1.12Forfatter: Kristian Tonby, Mogens Jensenius og Frank Olav Pettersen

Mansonelliasis 

Det er påvist flere tilfeller av filarioser forårsaket av Mansonella perstans blant innvandrere til Europa. Ulike Mansonella-arter påvises i blod (M. perstans), subkutis (M. streptocerca) eller begge steder (M. ozzardi). Serologi og PCR i EDTA-blod eller hudbiopsi er mulig. M. perstans og ozzardi kan behandles med doxycyklin mot Wolbachia-bakterien med tillegg av hhv. DEC + mebendazol (M.p.) eller ivermektin (M.o.). M. streptocerca behandles med DEC + ivermektin