Analyser

Campylobacter jejuni IgA, IgM og IgG

10.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Reaktiv artritt, Guillan Barré-Syndrom eller andre autoimmuntilstander mistenkt utløst av Campylobacter jejuni-infeksjon.

 

Anmerkning: Akutt diaré er IKKE indikasjon for serologisk undersøkelse. Campylobacter infeksjon blir vanligvis diagnostisert ved isolering av bakterien fra avføring eller blod, men er bare mulig i et lite tidsrom i infeksjonsforløpet. Antistoffundersøkelse kan bidra til å verifiserte infeksjonen.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Manuelt immunkjemisk prinsipp.

Svartid 

1-2 dager.

Tolkning 

Resultatene for henholdsvis IgM, IgA og IgG vurderes samlet av lege sammenholdt med oppgitte kliniske opplysninger. Det gis en konklusjon vedrørende aktuell/nylig/tidligere gjennomgått infeksjon.