Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Varicella-zoster virus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.7Forfatter: Ingvild Klundby, Anusha Aravinthan, Andreas Lind, Grete Kro BirkelandGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om varicellainfeksjon ved utslett, sårinfeksjon i hud, øyeinfeksjon, systemisk infeksjon, eller i CNS.

Se også Varicella zoster virus (VZV).

Prøvemateriale 

Spinalvæske i steril prøvebeholder

Vesikkelinnhold eller Sårsekret i virustransportmedium.

Øyeprøver i virustransportmedium.

Biopsi

EDTA-plasma.

Andre prøvematerialer etter avtale med laboratoriet.

Ullevål: Minimum 200 µL.

Rikshospitalet: Minimum 500 µl.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Varicella-zoster virus DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

  • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål
  • Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Varicella-zoster virus DNA påvist i spinalvæske ringes rekvirent.

Svartid 

1-5 virkedager.

Merknader 

Varicella-zosterinfeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.