Cervixprøve

03.06.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

Prøvetaking 

Tas etter innstilling av portio med vaginalspekel og avtørring med tupfer. Prøvepensel føres inn i cervicalkanalen og roteres i ca 10 sekunder.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.