Håndtering av LAST / Lokal anestesi intox

10.10.2022Versjon 0.18

Symptomer/tegn på alvorlig toksisitet 

 • Plutselig endret mental status
 • Alvorlig agitasjon
 • Tap av bevissthet med eller uten kramper.
 • Kardiovaskulær kollaps
  • Sinusbradykardi
  • Ledningsblokk
  • Asystole
  • VT

 

Etter injeksjon av et lokal-anestetikum og ved kontinuerlig infusjon av lokalanestesi gjennom et kateter kan lokalanestesi intox oppstå når som helst

Umiddelbar behandling 

 • Stopp injeksjon av lokalanestesi.
 • Rop på hjelp.
 • Ivareta luftveier, evt sikre luftveier med endotracheal tube.
 • Gi 100% oksygen og sikre adekvat ventilasjon (hyperventilasjon kan hjelpe på å øke plasma-pH ved metabolsk acidose)
 • Bekreft gode veneveier, evt etabler veneveier.

 

 

Behandling ved sirkulasjonsstans 

INTRALIPID 20%: Gis ved første tegn på LAST, etter at luftveiene er sikret.

 

Bolus

 • >70kg: 100ml over 2-3min
 • < 70kg: 1,5ml/kg over 2-3min

 

Infusjon

 • >70kg: 200-250ml over 15-20min
 • < 70kg: 0,25ml/kg/min

 

Hvis fortsatt ustabil sirkulasjon:

 • gjenta bolus
 • doble infusjon

 

Fortsett infusjon minst 15 min etter stabil sirkulasjon er oppnådd.

 

Max kumulativ dose Intralipid 20 %: 12ml/kg

 

Propofol er ikke et substitutt for Intralipid.

Doseringsforslag - tabell 

Vekt 1,5ml/kg 12ml/kg 15ml/kg/t (= 0,25ml/kg/min)
50kg 75ml 600ml 750ml/t (12,5ml/min)
60kg 90ml 720ml 900ml/t (15ml/min)
70kg 105ml 840ml 1050ml/t /17,5ml/min)
80kg 120ml 960ml 1200ml/t (20ml/min)
90kg 135ml 1080ml 1350ml/t (22,5ml/min)
100kg 150ml 1200ml 1500ml/t (25ml/min)

Behandling av kramper: 

Benzodiazepiner er anbefalt. Hvis Propofol benyttes, bruk SMÅ doser, ex 20mg IV inntil man får benzodiazepiner. Propofol bør dog unngås ved kardiovaskulær påvirkning.

Behandling av hjertestans ved LAST: 

Adrenalin: små initial-doser < = 1 µg/kg

 

Vasopressin er ikke anbefalt.

 

Kalsiumblokkere og beta-blokkere unngås.

Behandling av ventrikulære arrytmier: 

Amiodarone

Lidocain er ikke anbefalt.

 

Ved manglende effekt av Intralipid- og vasopressorbehandling: Vurdere Hjerte-lungemaskin

Alle 

Overføres postoperativ avdeling, evt intensiv ved behov.

 

Observeres;

 • Min 2 timer etter kramper
 • 4-6 timer etter kardiovaskulær instabilitet
 • Ved hjertestans; som vanlige anbefalinger ved hjertestans

 

Ekskluder pancreatitt ved daglig amylase eller lipase-måling i 2 døgn.

Referanser: 

 1. “The third American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Practice Advisory on Local Anesthetic Systemisc Toxicity, Executive Summary 2017” JM Neal, MJ Barrington, MR Fettiplace, M Gitman, SG Memtsoudis, EE Morwald DS Rubin, G Weinberg, RAPM February 2018