Deltilbud 3-Gammel avtale: Roche-Accu-Chek

20.12.2022Versjon 0.5Forfatter: Marianne Høglund, Tore Julsrud Berg

Bakgrunn 

DELTILBUD 3 Roche-Accu-Chek

InsightInsulin pumpesystem uten CGM

 

 

ÅRSKOSTNAD PR. PASIENT

Estimert ca. kr 13 268. Ca. 1/5 av prisen sml. deltilbud 1, men inneholder ikke CGM.

 

HVORDAN FUNGERER DET

Insulinpumpen er kombinert med en fjernkontroll. Systemet bruker ferdigfylte insulinampuller 1,6 mL.

 

FORDELER

 • Ferdigfylte insulinampuller.
 • Ved bytte av infusjonssettet byttes også lokket på pumpen/overgangen til insulinslangen.
 • Insulinpumpen er forholdsvis liten, har en liten fargeskjerm og enkel betjening.
 • Alle pumpefunksjoner lar seg også styre på insulinpumpen, unntatt boluskalkulatoren som ligger i fjernkontrollen.
 • Fjernkontrollen ser moderne ut og har en fargeskjerm med berøringskontroll.
 • Den innebygde boluskalkulatoren er brukervennlig og kanskje den boluskalkulatoren som foreslår mest korrekt dose i forhold til ulike situasjoner.
 • Fjernkontrollen er også en blodsukkermåler
 • Fjernkontrollen gir muligheter for å kunne tilføre insulin uten å ta frem pumpen.

 

MULIGE ULEMPER

 • For å bruke boluskalkulatoren må den innebygde blodsukkermåleren benyttes.Man kan ikke legge inn glukoseverdier fra et annet blodsukkerapparat eller CGM.
 • De ferdigfylte insulinampullene leveres kun med insulin «NovoRapid». Fiasp vil komme som en mulighet i løpet av 2020.
 • Kommuniserer IKKE med CGM og regulerer dermed heller ikke automatisk insulintilførsel.

 

KRAV TIL BRUKER. HVEM EGNER DETTE SYSTEMET SEG FOR

 • Hvis pasienten har behov for en insulinpumpe og ikke trenger å ha et system der insulintilførselen styres automatisk basert på CGM verdiene.

 

Dersom det etter oppstart med denne pumpen blir et behov for CGM, vil det rimeligste alternativet være å kombinere denne pumpen med en frittstående CGM (se Deltilbud 5). Kombineres denne pumpen med prioritering 1 CGM blir dette et rimeligere alternativ enn Deltilbud 2. Kombineres den med prioritering 2 CGM blir prisen ca. lik. Disse alternativene ville kreve mindre polikliniske ressurser og vært minst belastende for pasientene, men avtalejuridisk sett er dette i gråsonen.