Analyser

Schistosoma mansoni antistoff

13.12.2020Versjon 1.2Forfatter: Vetha Sriranganathan, Andreas Lind, Lumnije Dedi

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Schistosoma  mansoni (Bilharzia, Sneglfeber). Se også Schistosoma sp. DNA.

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 500 µL. 

 

Prøven tas 6-8 uker etter evt. eksponering, da testen påviser antistoffer mot egg og voksen parasitt.

Oppbevaring og forsendelse 

Pasientserumet skal være så ferskt som mulig. Ved oppbevaring kan det stå ved +2-8°C i 24 timer. Hvis det går lengre tid før testen kan utføres, må serumet fryses ved -20°C. 

Undersøkelsesprinsipp 

Indirekte haemagglutinasjonstest.

Utførende laboratorium 

Schistosoma (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Negativ, Grenseverdi, Positiv.

Antistoffkonsentrasjon angis i (U/mL). 

Svartid 

 1-3 dager.

Tolkning 

Positiv: > 160 U/mL.

Negativ: < 160 U/mL.      

Merknader 

Antistoffer kan påvises ved akutt infeksjon og etter tidligere gjennomgått infeksjon og behandling.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.