CPAP med maske

09.02.2018Versjon 1.1

Generelt 

CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk) på maske har vist seg verdifullt i behandling av pasienter med respirasjonssvikt og hypoksi. Kan i dag også gis via vanlig intensivrespirator i NIV modus. Her omtales alternative måter for å gi CPAP.

 

Systemet finnes på intensiv/oppvåkning, MIO, brannskaden, med. post 6, nevrokir. avd (obs.rom), akutt mottak og lungeavdelingen.

A) Dräger ekstern CPAP 

Er basert på blanding av oksygen og trykkluft via to rotametre. På bakgrunn av denne innstillingen kan FiO2 beregnes (se tabell på apparatet). Systemet har et reservoar for gassblandingen (trekkspillballong), og apparatet kan festes på veggskinne. Det er innebygget trykkmåler som viser aktuell CPAP nivå som innstilles med valgt ventil på masken. Gassen føres til en tettsittende maske som festes med «grime» til pasientens hode. Masken må tilpasses slik at den sitter godt fast uten lekkasje. Forklar pasienten hensikten med masken og at den må sitte tett. Ønsket CPAP ventil velges (ofte 5 cm H2O som start), og ønsket FiO2 innsilles (justeres etter målt FiO2). Totalflow er adekvat hvis det også i inspiriet slipper litt gass gjennom ekspirasjonsventilen. Typisk startflow er (vekt/2) liter/min.

B) Venturi CPAP 

Er et enkelt system som består av et mellomstykke (beregnet tilkoplet tettsittende maske eller på tube/trakeotomi, men da med eget adapter) med to koplinger. Til den ene settes luft/oksygen blanding, den andre kan måle trykk (eks. med cufftrykk manometer). Ved å sette luft/oksygen med høy flow dannes undertrykk i mellomstykke. Det dras inn luft fra rommet mot pasientkoplingen (venturi effekten). På denne måten dannes et kontinuerlig trykk mot både in- og ekspirasjon (avhengig av flow, kan avleses på manometer). Systemet bråker mer enn vanlig ekstern CPAP, og er engangs (følger pasienten). Utvalgte pasienter med trakeotomi kan få dette med seg til post for å få en enkel CPAP kontinuerlig eller interemitterende på poster uten mulighet for tradisjonell CPAP.

Indikasjoner 

Er første alternativ ved hypoksi der pasientenhar behov for mer enn ren tilførsel av oksygen på maske/kateter. Pasienten må:

  • samarbeide
  • forstår hensikten (og alternativet: overtrykksventilasjon)
  • ikke være for sliten

 

De samme kriterier vi bruker for å legge pasienter på respirator pga hypoksi kan anvendes for CPAP med maske. Lett hyperkapni kan aksepteres, men CPAP er ikke noe alternativ ved ren ventilasjonssvikt (bruk da heller BiPAP med maske), pasienten skal tross alt utføre pustearbeidet selv! I praksis har vi gode erfaringer med bruk av systemet til:

  • pasienter med lungeødem
  • pasienter med thoraksskade
  • pasienter med lett/moderat ARDS
  • pasienter med pneumoni
  • pasienter med atelektase(r)
  • pasienter med inhalasjonsskade

 

Monitorer effekten med pulsoksimeter og arterielle blodgasser. Vær spesielt oppmerksom på stigning i respirasjonsfrekvens og pCO2 som uttrykk for at pasienten ikke orker ventilasjonsarbeidet. Pasienten kan i korte perioder (max. 30-60 sekunder) ta av masken for å drikke, snakke litt, klø seg på nesen etc). Fall i SaO2 vil avgjøre hvor ofte og hvor lenge dette kan tillates.

 

Pasienter med thoraksskade må ha god smertelindring for å utnytte systemet fullt ut. Best er thorakal epiduralanalgesi.

 

Maske CPAP kan også vurderes hos pasienter som ligger på respirator, er våkne og har god muskelkraft, og hvor indikasjonen for fortsatt respiratorbehandling erhypoksi. De må da ekstuberes, og koples til systemet på vanlig måte.

 

CPAP maske med ekspirasjonsventil
CPAP maske med ekspirasjonsventil

CPAP system med reservoir og rotametre
CPAP system med reservoir og rotametre