Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Zikavirus IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Zikafeber forårsakes av Zikavirus som overføres med mygg. For oppdatert utbredelse, se www.fhi.no

Akutt infeksjon (Zikafeber): Kan gi feber, hodepine, muskel- /leddsmerter, utslett, nonpurulent konjunktivitt. Kan i sjeldne tilfelle utløse Guillain-Barré syndrom.

Virus-infeksjon under graviditet kan i sjeldne tilfeller forårsake mikrocefali og andre misdannelser hos fosteret, uavhengig av om mor hadde symptomer.

 

Indikasjoner for test:

  • Gravide som har oppholdt seg i land med Zikavirus under graviditeten.
  • Menn som har oppholdt seg i land med Zikavirus og har gravid seksualpartner.
  • Kvinner eller par som har opphold seg i land med Zikavirus og som planlegger snarlig graviditet.
  • Personer med mistenkt Zikavirusinfeksjon.

 

Rekvireres sammen med Zikavirus IgG.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Husk å oppgi opphold i endemisk område for zikavirus, reisevaksinasjon og relevante kliniske opplysninger inkludert tid siden siste mulige smittedato.

Prøvetaking og behandling 

Ved testing av asymptomatiske gravide som har oppholdt seg i land med Zikavirus skal prøve tas tidligst 12 dager etter hjemkomst. Dersom denne er negativ skal ny prøve tas 4 uker etter hjemkomst.

 

Ved testing av asymptomatiske menn med gravid seksualpartner og kvinner eller par som planlegger graviditet, skal prøve tas tidligst 4 uker etter hjemkomst.

Tolkning 

Antistoff positiv eller negativ.

Antistoffpåvisning (IgM) er mulig fra en til to uker etter symptomdebut, men kan være forsinket eller fraværende, avhengig av om pasienten tidligere har hatt infeksjon med et flavivirus (for eksempel denguevirus). IgG kan enkelte ganger påvises så tidlig som et par uker etter siste eksponering, men kommer noe forsinket etter IgM.

Ved negativ antistoffprøve (IgM og IgG) fire uker etter siste eksponering, er zikasmitte mindre sannsynlig.

Merknader 

Zikafeber er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.