Anestesi ved enzymatisk revisjon

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

NexoBrid er et konsentrat av proteolytiske enzymer anriket i bromolain som brukes til å fjerne eskar ("brannskadeskorpe") ved dype delhudsbrannskader og ved fullhudsbrannskader hos voksne pasienter. Bruk av NexoBrid kan redusere behovet for kirurgisk fjerning av brent vev og for hudtransplantasjon.

 

Bruk av NexoBrid er å betrakte som et kirurgisk inngrep og pasienten må tilses kontinuerlig under pågående behandling

  

Påføring av NexoBrid, og også fjerning igjen etter en fire timers behandlingstid, kan være svært smertefullt. For ikke-intuberte pasienter må en være forberedt på at både påføring og fjerning av NexoBrid vil kreve tilstedeværelse av anestesisykepleier/anestesilege.

Lokal og regional anestesi 

Ved en isolert skade f.eks. på en hånd, kan man vurdere å bruke ledningsanestesi.

 

Dersom man velger plexus-anestesi, bør det vurderes å bruke kateter fordi en "behandlingsseanse" fort kan ta mer enn seks timer fra start rengjøring og til NexoBrid er fjernet og området ferdig bandasjert.

Generell anestesi  

I langt de fleste tilfelle har det ved NexoBrid-behandling vært gitt anestesi med propofol og alfentanil  under grundig rengjøring før påføring av Nexobrid og også på ny under og den første halvtimen etter påføring. I fasen fra ca. 30 minutter etter påføring av NexoBrid og frem til NexoBrid skal "skrapes bort" har en hos voksne, samarbeidende pasienter kunnet fase ut propofol, men med eventuelle smådoser med alfentanil i.v.

 

Behov for anestesi har vist seg minst like stort når salve og "oppløst" belegg skal "skrapes av" etter fire timers behandlingstid.