Analyser

Herpes simplex 1 virus IgG

02.08.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Se Herpes simplex virus (HSV).

Kartlegging av HSV-1 immunstatus.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Positiv

Tolkning 

Skiller ikke mellom primærinfeksjon, reaktivering eller tidligere/latent infeksjon.