Analyser

Dientamoeba fragilis DNA

10.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Intermittent diaré, magesmerter, kvalme, fatigue, eosinofili hos immunsupprimerte pasienter etter negativt resultat for andre tarmpatogene agens.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Fæces (2-3 prøveskjeer) i sterilt glass .

Se Fæcesprøver.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven må oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av spesifikt DNA for Dientamoeba fragilis ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Merknader 

  • Klinisk betydning av Dientamoeba fragilis er usikker og fortsatt omdiskutert.
  • Selvlimitterende infeksjon hos immunfriske personer.
  • Ta kontakt med infeksjonmedisiner dersom funnet vurderes som klinisk relevant.