Hurtigtester og fargemetoder

10.08.2019Versjon 1.4Forfatter: Frank O. Pettersen, Terje Hoel og Mette Sannes

Generelt 

Laboratorieundersøkelser, Infeksjonsmedisinsk laboratorium, 3. etasje KIS.

 

Tlf: 23 02 78 69 / 23 02 79 88.

Materiale 

Fæces, urin, bronkialskyllevæske, halsprøve, ekspektorat, nasofarynx-prøve, indusert sputum, trakealsekret, puss, sårsekret, pleuravæske, ascitesvæske, leddvæske, spinalvæske, blod, serum, plasma, annet.

Undersøkelser 

Mikroskopi og fargeteknikker: Gram-, Auramin-Rhodamin-, Acridin-orange-, May-Grünwald/Giemsa- og tusj-farging. Immunfluorescens, våtpreparat, polarisert lys, celletelling i sterile væsker.

 

Dyrking for påvisning av bakterier aerobt på brunskål, blodskål og laktoseskål. Dyrking anaerobt på brunskål og blodskål.

 

Optochintest. Bacitracin-«low»-test. Oksydasetest. Staphylococcus aureus-agglutinasjonstest. Streptokokk-agglutinasjonstest.

 

Skåler til bruk ved dyrking finnes i kjøleskapet. Fargevæske og utstyr finnes i det lille avtrekksskapet eller i skapet over benken.

Hurtigtester 

Pneumokokk Ag, streptokokker gruppe A, Legionella Ag, denguevirus, malaria, Puumala-virus (nephropathia epidemica), Clostridium difficile-toxin, HIV-1/2-antistoff, Giardia/Cryprosporidium Ag. Der sensitivitet/spesifisitet er oppgitt, er dette produsentens data.

 

1. Pneumokokk-antigen

Streptococcus pneumonia Antigen Card, Alere BinaxNOW

 

Indikasjon: Mistanke om infeksjon med Streptococcus pneumoniae. Kan også benyttes etter oppstart med antibiotika.

 

Materiale: Urin, spinalvæske.

 

Sensitivitet/spesifisitet: Urin: 86%/94%

Sensitivitet/ spesifisitet: Spinalvæske: 97%/99%

 

2. Streptokokk A-antigen

Clearview Exact Strep A Casette og Dipstick.

 

Indikasjon: Mistanke om infeksjon med betahemolytiske streptokokker gruppe A.

 

Materiale: Tonsillofaryngealprøve, evt. puss, sår, skylle-væske/aspirat ved mistanke om nekrotiserende fasciitt, men test-kitet er ikke godkjent for annet enn tonsillofaryngealprøve av produsenten.

 

Sensitivitet/spesifisitet: 95%/99%.

 

3. Legionella-antigen

Legionella Urinary Antigen Card, Alere BinaxNOW

Påvisning av Legionella Pneumophila Serogruppe 1 Antigen 

 

Indikasjon: Mistanke om legionærsykdom, pneumoni.

 

Materiale: Urin.

 

Sensitivitet/spesifisitet: 95%/95%

 

4. Denguefeber

Dengue Duo.

 

Kombinert test for kvalitativ påvisning av denguevirus NS1 antigen og IgM- og IgG-antistoff mot denguevirus.

 

Indikasjoner: Mistanke om primær- eller sekundærinfeksjon med denguevirus.

 

Materiale: Serum, plasma, fullblod.

 

Sensitivitet/spesifisitet: Antigen: 92% / 98%, antistoff: 94% / 96%.

 

5. Malaria

CareStart Malaria

 

For kvalitativ påvisning av malaria antigen i blod for påvisning av Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale og P. malariae. Testen kan diagnostisere infeksjon med P. falciparum alene ved påvisning av antigenet HRP2 (pos teststripe nr. 1), og malaria som skyldes infeksjon meden av de benigne artene P. vivax, P. ovale eller P. malariae ved påvisning av antigenet LDH som alle plasmodieartene uttrykker (positiv teststripe 2). Testen kan ikke skille mellom de benigne artene. Hvis begge teststripene (1 og 2) blir positive, kan det skyldes en monoinfeksjon med P. falciparum eller en dobbeltinfeksjon med P. falciparum og en av de andre benigne plasmodiene. Produsenten oppgir ikke om testen kan påvise P. knowlesi.  

 

Materiale: EDTA-fullblod.

Følg instruksjonen nøye mtp. mengde tilsatt prøvemateriale og tid for avlesning. Falsk positive resultater sees rgm. i hendene til uøvede brukere.

 

Sensitivitet: P. vivax: 96%, P. falciparum: 98%. Spesifisitet: 97.5%.

 

Fullblod på EDTA-rør (lilla kork) kan lagres i kjøleskap på KIS i tilfelle malaria-spesifikk PCR blir aktuelt ved usikker species-diagnostikk eller ved fortsatt sterk mistanke tross negativ diagnostikk med hurtigtest og mikroskopi av tykk- og tynndråpe-preparat. MIKA har spesifikk PCR for alle artene inkl. P. knowlesi.

 

6. Nephropatia epidemica

Point-of-care PUUMALA.

 

Test for påvisning av infeksjon med hantavirus. Testen påviser virusspesifikt IgM-antistoff.

 

Indikasjoner: Akutt nyresvikt, mistanke om Nephropatia epidemica.

 

Materiale: Serum, plasma eller fingerstikkblod.

 

Sensitivitet/spesifisitet: 83%/83%

 

7. Hiv

Ora Quick Advance. Rapid hiv-1/2 Antibody Test.

 

Indikasjon: Behov for rask avklaring ved mistanke om ervervet immunsvikt med alvorlig opportunistisk infeksjon.

 

Materiale: Fullblod, fingerstikkblod, plasma, spytt. Testen har noe høyere sensitivitet og spesifisitet i blod enn spytt, og blod foretrekkes. Infeksjonsbakvakt bør konfereres for avklaring av indikasjon for prøvetaking.

 

 

8. Clostridium difficile toxin

Xpect C.difficile toxin A/B.

 

Kvalitativ påvisning av Clostridium difficile toxin A og/eller B.

 

Indikasjoner: Antibiotikaassosiert diaré. Kontrollprøve etter behandling er ikke indisert.

 

Materiale: Fæces uten tilsetning

 

Sensitivitet/spesifisitet: 86%/96%.

Fargemetoder 

Gramfarging

Utføres i det lille (hvite) avtrekksskapet med vask. Fargevæskene og oppskriften står i skapet. Prøvemateriale: Ekspektorat, indusert sputum, puss, spinalvæske, vevsmateriale, bakterie- og soppkultur. Fiksér preparatet ved å føre objektsglasset med materialsiden ned gjennom flammen tre ganger.

 

 • Krystallfiolett (Gram I): Preparatsiden av objektglasset dekkes med fargevæsken i 30 sekunder.
 • Fargen helles av, skyll forsiktig med vann.
 • Jod-jodkaliumløsning (Gram II) helles på preparatsiden av objektglasset og får ligge i 1 minutt.
 • Skyll med vann.
 • Etanol (Gram III) helles på inntil fullstendig avfarging.
 • Skyll forsiktig med vann.
 • Safranin (Gram IV) helles på preparatsiden av objektglasset og får ligge i 30 sekunder.
 • Preparatet skylles forsiktig med vann og lufttørkes, evt. vha. hårtørker.

 

Acridin-orange-farging

Tørket preparat fikseres i metanolbad i 2 min., står til venstre for utslagsvasken for enden av overskapene midt i rommet.

 

Preparatet settes i Acridin-orange-badet i 2 min. Står i overskapet med aluminiumsfolie rundt (lysømfintlig).

 

Skyll forsiktig med vann og lufttørk. Mikroskoperes med fluorescensfunksjonen på mikroskopet.

 

Auramin-Rhodamin-farging

Påvisning av mykobakterier eller kryptosporidier.  Ekspektorat: Litt av materialet plasseres på et objektglass. Et annet objektglass legges oppå, og disse gnis mot hverandre. Preparatet tørkes og flammefikseres.

 

 • Auramin-Rhodamin (flaske I) helles på preparatet og farges i 15 min.
 • Skyll med vann i 30 sek.
 • Avfarges med saltsyre-alkohol (flaske II) i 1 min.
 • Skyll med vann i 30 sek.
 • Kontrastfarg med KMNO4 (flaske III) i 5 min.
 • Skyll med vann i 30 sek. og lufttørkes.

 

Mikroskoperes vha. fluorescensmikroskopi.