Hurtigtester og fargemetoder

08.02.2024Versjon 1.6Forfatter: Frank O. Pettersen, Terje Hoel og Mette Sannes

Generelt 

Laboratorieundersøkelser, Infeksjonsmedisinsk laboratorium, 3. etasje KIS.

 

Tlf: 23 02 78 69 / 23 02 79 88.

Materiale 

Feces, urin, bronkialskyllevæske, halsprøve, ekspektorat, nasofarynx-prøve, indusert sputum, trakealsekret, puss, sårsekret, pleuravæske, ascitesvæske, leddvæske, spinalvæske, blod, serum, plasma, annet.

Undersøkelser 

Mikroskopi og fargeteknikker: Gram-, Auramin-Rhodamin-, Acridin-orange-, May-Grünwald/Giemsa- og tusj-farging. Immunfluorescens, våtpreparat, polarisert lys for å se etter krystaller, celletelling i sterile væsker.

 

Dyrking for påvisning av bakterier aerobt på brunskål, blodskål og laktoseskål. Dyrking anaerobt på brunskål og blodskål.

 

Optochintest. Bacitracin-«low»-test. Oksydasetest. Staphylococcus aureus-agglutinasjonstest. Streptokokk-agglutinasjonstest.

 

Skåler til bruk ved dyrking finnes i kjøleskapet. Fargevæske og utstyr finnes i det lille avtrekksskapet eller i skapet over benken.

Hurtigtester 

Pneumokokk Ag, streptokokker gruppe A, Legionella Ag, denguevirus, malaria, Puumala-virus (nephropathia epidemica), Clostridiosdes difficile-toxin, HIV-1/2-antistoff, Giardia/Cryprosporidium Ag. Der sensitivitet/spesifisitet er oppgitt, er dette produsentens data.

 

1. Pneumokokk-antigen

Streptococcus pneumonia Antigen Card, Alere BinaxNOW

 

 • Indikasjon: Mistanke om (alvorlig) infeksjon med Streptococcus pneumoniae. Kan også benyttes etter oppstart med antibiotika.
 • Materiale: Urin, spinalvæske.
 • Sensitivitet/spesifisitet: Urin: 86%/94%; Spinalvæske: 97%/99%

 

2. Streptokokk A-antigen

Clearview Exact Strep A Casette og Dipstick.

 

 • Indikasjon: Mistanke om infeksjon med betahemolytiske streptokokker gruppe A, tonsillitt/faryngitt, alvorlig hudinfeksjon (nekrotiserende fasciitt)
 • Materiale:Tonsillofaryngealprøve, evt. puss, sår, skylle-væske/aspirat ved mistanke om nekrotiserende fasciitt. Produsenten har kun godkjent men test-kitet for tonsillofaryngealprøve.
 • Sensitivitet/spesifisitet: 95%/99%.

 

3. Legionella-antigen

Legionella Urinary Antigen Card, Alere BinaxNOW

Påvisning av Legionella Pneumophila Serogruppe 1 Antigen

 

 • Indikasjon: Mistanke om legionærsykdom/pneumoni forårsaket av Legionella pneumophila serogruppe 1. Merk: inntil 1/3 legionella-infeksjoner skyldes andre serotyper eller andre Legionella species og vil ikke gi utslag med denne testen.
 • Materiale: Urin.
 • Sensitivitet/spesifisitet: 95%/95%

 

4. Denguefeber

Dengue Duo.

 

Kombinert test for kvalitativ påvisning av denguevirus NS1 antigen og IgM- og IgG-antistoff mot denguevirus.

 

 • Indikasjoner: Mistanke om primær- eller sekundærinfeksjon med denguevirus.
 • Fortolkning
  • Pos NS1, pos/neg IgM, neg IgG: Akutt primærinfeksjon
  • Pos/neg NS1, pos IgM, pos IgG: Akutt primærinfeksjon, alternativt sekundærinfeksjon med høyere risiko for alvorlig dengue feber
  • Pos NS1, neg IgM, pos IgG: Akutt sekundærinfeksjon med høyere risiko for alvorlig dengue feber
  • Neg NS1, neg IgM, pos IgG: Gjennomgått infeksjon
 • Materiale: Serum, plasma, fullblod.
 • Sensitivitet/spesifisitet: Antigen: 92% / 98%, antistoff: 94% / 96%.

 

5. Malaria

CareUS Malaria Rapidtest

 

For kvalitativ påvisning av malaria antigen i blod for påvisning av Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale og P. malariae. Testen kan diagnostisere infeksjon med P. falciparum alene ved påvisning av antigenet HRP2 (pos teststripe nr. 1), og malaria som skyldes infeksjon meden av de godartede artene P. vivax, P. ovale eller P. malariae ved påvisning av antigenet LDH som alle plasmodieartene uttrykker (positiv teststripe 2). Testen kan ikke skille mellom de ulike godartede artene. Hvis begge teststripene (1 og 2) blir positive, kan det skyldes en monoinfeksjon med P. falciparum eller en dobbeltinfeksjon med P. falciparum og en av de andre artene. Produsenten oppgir ikke om testen kan påvise P. knowlesi. (import fra SØ-Asia, men foreløpig ikke påvist i Norge).

 

 • Materiale: EDTA-fullblod. Følg instruksjonen nøye mtp. mengde tilsatt prøvemateriale og tid for avlesning. Falsk positive resultater sees rgm. i hendene til uøvede brukere.
 • Sensitivitet: P. vivax: 96%, P. falciparum: 98%. Spesifisitet: 97.5%.

 

Fullblod på EDTA-rør (lilla kork) kan lagres i kjøleskap på KIS i tilfelle malaria-spesifikk PCR blir aktuelt ved usikker species-diagnostikk, mistanke om dobbel-/trippelinfeksjon eller ved fortsatt sterk malariamistanke tross negativ diagnostikk med hurtigtest og mikroskopi av tykk- og tynndråpe-preparat. MIKA har spesifikk PCR for alle artene inkl. P. knowlesi.

 

6. Nephropatia epidemica

ReaScan PUUMALA.

 

Test for påvisning av infeksjon med hantavirus, påviser IgM-antistoff. Testen leses av på ReaScan + apparat som står på benken på P2- lab. Prosedyre ligger i plastmappe ved apparatet.

 

 • Indikasjoner: Akutt nyresvikt, mistanke om Nephropatia epidemica.
 • Materiale: Serum, plasma eller fingerstikkblod.
 • Sensitivitet/spesifisitet: 83%/83%

 

7. Hiv

Ora Quick Advance. Rapid hiv-1/2 Antibody Test.

 

 • Indikasjon: Behov for rask avklaring ved mistanke om hiv-utløst immunsvikt med alvorlig opportunistisk infeksjon.
 • Materiale: Fullblod, fingerstikkblod, plasma, spytt. Testen har noe høyere sensitivitet og spesifisitet i blod enn spytt, og blod foretrekkes. Infeksjonsbakvakt bør konfereres for avklaring av indikasjon for prøvetaking.

 

 

8. Clostridioides difficile toxin

Xpect C. difficile toxin A/B.

 

Kvalitativ påvisning av Clostridioides difficile toxin A og/eller B.

 

 • Indikasjoner: Antibiotikaassosiert diaré. Kontrollprøve etter behandling er ikke indisert.
 • Materiale: Feces uten tilsetning
 • Sensitivitet/spesifisitet: 86%/96%.

 

9. TBE (skogflåttencefalitt)

ReaScan TBE IgM

Test for påvisning av infeksjon med TBE, påviser IgM. Testen leses av på ReaScan + apparat som står på benken på P2- lab. Prosedyre ligger i plastmappe ved apparatet.

 

 • Indikasjoner: Utredning av mistenkt encefalitt. Flåttbåren virusinfeksjon som finnes langs kysten i Sør-Norge, svenskekysten og alle landende langs Østersjøen, Sentral- og Øst-Europa inkl. Balkan og tvers over det asiatiske kontinentet nord for Kaukasus til Stillehavskysten, inkl. de sentral-asiatiske tidligere sovjetrepublikkene, Mongolia og Kina.
 • Materiale: Serum og spinalvæske
 • Sensitivitet/ Spesifisitet: 97%/91%

Fargemetoder 

Gramfarging

Utføres i det lille (hvite) avtrekksskapet med vask. Fargevæskene og oppskriften står i skapet. Prøvemateriale: Ekspektorat, indusert sputum, puss, spinalvæske, vevsmateriale, bakterie- og soppkultur. Fiksér preparatet ved å føre objektsglasset med materialsiden ned gjennom flammen tre ganger.

 

 • Krystallfiolett (Gram I): Preparatsiden av objektglasset dekkes med fargevæsken i 30 sekunder.
 • Fargen helles av, skyll forsiktig med vann.
 • Jod-jodkaliumløsning (Gram II) helles på preparatsiden av objektglasset og får ligge i 1 minutt.
 • Skyll med vann.
 • Etanol (Gram III) helles på inntil fullstendig avfarging.
 • Skyll forsiktig med vann.
 • Safranin (Gram IV) helles på preparatsiden av objektglasset og får ligge i 30 sekunder.
 • Preparatet skylles forsiktig med vann og lufttørkes, evt. vha. hårtørker.

 

Acridin-orange-farging

Tørket preparat fikseres i metanolbad i 2 min., står til venstre for utslagsvasken for enden av overskapene midt i rommet.

 

Preparatet settes i Acridin-orange-badet i 2 min. Står i overskapet med aluminiumsfolie rundt (lysømfintlig).

 

Skyll forsiktig med vann og lufttørk. Mikroskoperes med fluorescensfunksjonen på mikroskopet.

 

Auramin-Rhodamin-farging

Påvisning av mykobakterier eller kryptosporidier. Ekspektorat: Litt av materialet plasseres på et objektglass. Et annet objektglass legges oppå, og disse gnis mot hverandre. Preparatet tørkes og flammefikseres.

 

 • Auramin-Rhodamin (flaske I) helles på preparatet og farges i 15 min.
 • Skyll med vann i 30 sek.
 • Avfarges med saltsyre-alkohol (flaske II) i 1 min.
 • Skyll med vann i 30 sek.
 • Kontrastfarg med KMNO4 (flaske III) i 5 min.
 • Skyll med vann i 30 sek. og lufttørkes.

 

Mikroskoperes vha. fluorescensmikroskopi.