Analyser

Hepatitt A virus IgM

16.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om akutt hepatitt

 

Må sees i sammenheng med Hepatitt A virus IgG.

For kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus, se Hepatitt A virus IgG

Prøvemateriale 

Prøvehåndtering og forsendelse 

Holdbarhet (maksimal tid, inkl transport) etter tilsatt prøvemateriale: 5 døgn ved 2–8 °C

 

Forsendelse: 2-25 ºC***

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Molde og Ålesund

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

2-4 dager.

Merknader 

Hepatitt A er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Vurder varsling til smittevernlege, kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser.