Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Kalprotektin, Feces

10.11.2021Versjon 2.2

Bakgrunn 

Kalprotektin er et sinkbindende protein med antimikrobiell effekt. Kalprotektin i feces kommer fra aktiverte eller døde granulocytter fra slimhinneoverflaten i mage-tarm-kanalen. Konsentrasjonen av kalprotektin i feces øker ved inflammasjon i tarmen. Målt kalprotektinkonsentrasjon påvirkes av flere faktorer: kort passasjetid (diaré), inflammasjon proksimalt i tarmen og feces fra sentrale porsjoner som har vært lite i kontakt med tarmslimhinne gir lavere konsentrasjoner enn ved lang passasjetid, inflammasjon distalt i tarmen og måling av kalprotektin fra overfladiske porsjoner av feces. Feces er et heterogent prøvemateriale som normalt inneholder ufordøyde matrester, og høy biologisk variasjon må derfor påregnes for analysen.

Indikasjoner 

Testen benyttes for å skille mellom organisk og funksjonell gastrointestinal sykdom med tanke på utvelgelse av pasienter til endoskopi, og som markør for sykdomsaktivitet og behandlingseffekt ved inflammatorisk tarmsykdom. Testen skal ikke brukes i diagnostikk eller oppfølging av kreft i tarm.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelser:
Ingen.

 

Prøvetaking:
Ca. 5 g (en teskje) feces sendes med vanlig post. Emballasje kan rekvireres fra utførende laboratorium.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe Verdier
< 6 md: ≤ 500 mg/kg
6 md-3 år: ≤ 200 mg/kg
3-4 år: ≤ 75 mg/kg
Alle > 4 år: ≤ 50 mg/kg

 

Kilder: Se referanser under.

Tolkning 

Voksne

< 50 mg/kg Normal
50-100 mg/kg Lav sannsynlighet for inflammasjon av betydning eller aktiv inflammatorisk tarmsykdom.
100-250 mg/kg

Lettere inflammasjon kan foreligge. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom kan kontrollprøve innen tre måneder vurderes. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom er risikoen for klinisk tilbakefall økt og ny kontrollprøve etter tre til seks måneder kan vurderes.

> 250 mg/kg

Inflammasjon foreligger. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom bør pasienten følges opp. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom kan aktuell terapi ha utilstrekkelig effekt.

 

Barn

Få studier. Ved verdier > 400-800 mg/kg er inflammasjon i tarm sannsynlig.­

 

Feilkilder

Forhøyede verdier kan også ses ved infeksiøse enteritter, ved antibiotikaindusert diaré, divertikulitt og kreft i tykk- og endetarm.

Referanser 

  1. Expert opinion for use of faecal calprotectin in diagnosis and monitoring of inflammatory bowel disease in daily clinical practice. Reenaers C et al. United European Gastroenterol J. 2018 Oct;6(8):1117-1125.
  2. From bench to bedside: Fecal calprotectin in inflammatory bowel diseases clinical setting. Mumolo MG et al. World J Gastroenterol. 2018 Sep 7; 24(33): 3681–3694.
  3. Fecal calprotectin in healthy children. Oord T, Hornung N. Scand J Clin Lab Invest. 2014;74:254–258.