Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Toxoplasma gondii IgA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.12.2023Versjon 1.3Forfatter: Regine Barlinn, Grete Birkeland KroGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

  • Serologisk diagnostikk av nyfødte ved spørsmål om intrauterin toxoplasmainfeksjon

 

Toxoplasma gondii IgM, Toxoplasma gondii IgG bør rekvireres sammen med IgA

 

Se Toxoplasma gondii.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma (inkudert serum eller plasma fra navlestrengsblod).

Minimum 20 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Manuell immunenzymatisk analyse (EIA).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Gråsone / Svak positiv / Positiv.

Prøveresultatene angis i % - verdi av cut-off verdi for positive, svake positive og gråsone.

Svartid 

1 - 8 dager.

Tolkning 

Samlede resultater av IgA, IgM og IgG analyse, evt øvrige funn fra den nyfødte samt mors infeksjonsstatus vurderes av lege. Videre oppfølging anbefales dersom intrauterin toxoplasmasmitte er mulig eller sannsynlig.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.