Analyser

Clostridium difficile dyrkning

07.06.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

  • Fæcesprøver (uten tilsetning)
  • Tarmbiopsi
  • Bakterieisolat (fra annet laboratorium)

Rekvirering  

Rekvireres av laboratoriet på grunnlag av påvist Clostridium difficile toksingen i fæces.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning under anaerobe forhold på selektive vekstmedier.

Svar 

Vekst/Ingen vekst.

Svartid 

3-5 dager.

Merknader 

Hensikten med dyrkning er i de aller fleste tilfelle å utføre ribotyping av bakterien.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.