Claviculafrakturer

08.05.2024Versjon 1.2

Innledning 

Generelt behandles de fleste claviculafrakturer konservativt, men det finnes unntak.

 

Den tette relasjonen til nerver og kar, samt lite bløtvevsdekning, gjør fallhøyden stor ved operativ behandling.

 

Husk at fysen medialt er en av de siste fysene som lukkes ( i begynnelsen av tjueårene), og en akutt fraktur/instabilitet hos en multitraumatisert ung pasient i dette område kan være en epifysiolyse.

Klinikk 

Smerter og krepitasjon over clavicula etter skade/fall.

Diagnostikk 

Røntgen. CT ved uavklart frakturutbredelse.

 

Hos multitraumepasienter med CT-påvist claviculafraktur bør man ha stående røntgenbilder innen 1 uke for å avgjøre dislokasjon.

Klassifikasjon 

AO/OTA.

 

Mediale, midtskaft, laterale.

Behandling 

Mediale claviculafrakturer

Udisloserte frakturer behandles konservativt. Ved dislokasjon over en benbredde kan operativ behandling med plateosteosyntese vurderes.

 

Midtskafts-claviculafrakturer

Ved tverre intermediærfragmente ("z-konfigurasjon"), klinisk forkortning over 2 cm eller uttalt hudpåstand bør operativ behandling med plateosteosyntese vurderes.

 

Laterale claviculafrakturer

Laterale udisloserte frakturer behandles konservativt. Stor feilstilling kan medføre pseudoartrose, og operativ behandling bør da vurderes. Det er viktig å vurdere komorbiditet og compliance før man bestemmer type behandling. Laterale frakturer med stor dislokasjon kan behandles som AC-leddsluksasjoner( se eget kapittel), om plateosteosyntese er uegnet pga lite fragment lateralt.

 

Ellers bør operativ behandling vurderes ved åpne frakturer, truet hud eller assosierte skader på nerver eller kar.

Etterbehandling/kontroll 

Konservativ behandling

Avlastning i 6 uker. Fatle første 2 uker som smertelindring. Deretter gradvis økende bevegelsesutslag under skulderhøyde. Fra 6 uker etter skaden bevegelse over skulderhøyde og gradvis økende belastning. Kontroll etter 2 og 6 uker med røntgen.

 

Dersom økende dislokasjon, lite kallus og/eller vedvarende smerter bør man vurdere å endre behandlingsstrategi.

 

Eldre pasienten som ikke er aktuell for operativ behandling trenger i noen tilfeller ikke kontroll dersom de får god informasjon.

 

Operativ behandling

Øvelsesstabil osteosyntese, men ikke belastningsstabil. Bør unngå bevegelse over skulderhøyde første 6 uker postoperativt.

 

Poliklinisk kontroll med røntgen 6-8 uker postoperativt.

Komplikasjoner  

Infeksjon og nonunion forekommer hos ca. 2 % av pasienten etter operativ behandling. Ved mal- eller nonunion kan noen pasienter være aktuelle for osteotomi og plateosteosyntese med innlegging av bein fra hoftekam.

 

Skade på nerveplexus og kar i tilstøtende område kan også forekomme under operativ behandling, men er sjelden.

 

Noen pasienten får plager fra osteosyntesematerialet. Fjerning av osteosyntesematerialet bør utsettes så lenge som mulig, og kun gjøres på bakgrunn av sterke symptomer/plager. Kan tidligst gøres ett år etter initialt inngrep og man må forsikre seg om at frakturen er tilhelet.

Prognose 

Prognosen er oftest god etter claviculafrakturer.

Referanser