Analyser

Enterovirus RNA

16.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om enterovirusinfeksjon ved

  • Meningitt/encefalitt
  • Utslett hud/munnhule
  • Kardiovaskulær sykdom

Prøvemateriale 

Spinalvæske i Sterilt prøveglass uten tilsetning (Universalcontainer)

Vesikkelvæske i UTM -rør med pensel

Andre prøvematerialer etter avtale.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av enterovirus RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Ålesund: Som del av Akuttpanel spinalvæske

Molde: Som del av Akuttpanel spinalvæske samt som enkeltstående PCR-analyse for andre aktuelle materialer.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Prøver med påvist enterovirus RNA kan videresendes til St.Olav for forsøk på typebestemmelse.

Svartid 

1-2 dager.

Merknader 

Enterovirus-infeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.