Sterile væsker

28.10.2022Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Væske fra normalt sterile hulrom som pleura-, ascites- og leddvæsker.

 

Intern prosedyre i EQS for sykehusene i HMR (link fungerer ikke for eksterne rekvirenter):
Dokument «Prøvetakning og dyrkning på blodkulturflasker for andre materialer enn blod», ID 33745 - EQS

Utførelse 

Prøvevolum 

  • 1-3 mL i steril beholder uten tilsetning.
  • Til påvisning av virus: Minst 1 mL i steril beholder uten tilsetning.

Prøvens holdbarhet 

  • Penselprøver på transportmedium bør oppbevares i kjøleskap. Er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetakning.
  • Prøveglass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn. Raskest mulig transport til laboratoriet tilstrebes.
  • Anaerob dyrkning krever at prøven kommer til laboratoriet innen 4 timer. Alternativt kan noe av materialet settes på penselprøve i transportmedium.