Hypokalsemi profylakse ved paratyreoidea kirurgi

26.02.2020Versjon 1.3Forfatter: Erik Fink Eriksen og Kari Lima

Hensikt 

For å redusere risikoen for hypokalsemi etter paratyreoidectomi bør pasientene optimaliseres kalsiummetabolsk i månedene før operasjonen. Det er viktig å korrigere en ev. vitamin D og magnesium mangel.

Bakgrunn 

 • S‐25-OH vitamin D bør ligge over 75 nmol/L
 • S‐magnesium bør ligge i øvre normalområdet
 • Høy ALP målt før operasjon øker risiko for postoperativ hypokalsemi pga. «hungry bone syndrome»

 

Tilstanden kan ikke klassifiseres som varig hypoparatyreoidisme før det er gått 6 måneder etter operasjonen.

Behandling 

Behandling før paratyreoidektomi

 • Anbefalt kalsium inntak pr. dag 1000-1500 mg
 • Dersom s‐25-OH vitamin D er 50-75 nmol/L, gi 20 µg (800IE) vitamin D x 1
 • Dersom s‐25-OH vitamin D er < 50 nmol/L, gi cholecalciferol 100 µg (4000 IE) x 1
 • Dersom s‐magnesium er < 0,80 mmol/L, gi magnesium tabletter 300-600 mg daglig
 • Ved mer uttalt magnesiummangel kan MgSO4 30 mmol i 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis som infusjon over minst 6 timer (helst over 12-24 timer). Vær forsiktig ved nedsatt nyrefunksjon.

 

Akutt hypokalsemi etter paratyreoidektomi:

S‐Ca > 2,00 mmol/L

 • Calcium Sandoz, 2 tabl. x 4 eller Calcigran Forte 1 tabl. x 2.
 • S‐magnesium bør ligge > 0,80 mmol/L. Gi magnesium tabletter ved mistenkt mangel

 

S‐Ca < 2,00 mmol/L og ved uttalte symptomer på hypokalsemi:

 • Ved kramper eller uttalte nevrologiske symptomer gi bolus av CaCl, 5 mmol i 50 ml NaCl 9 mg/ml langsomt i.v. over 10 min.
 • Start deretter infusjon av CaCl 20 mmol/500 ml over 12 timer
 • Daglig kontroll av s‐Ca for justering av infusjonshastigheten
 • Vitamin D mangel skal behandles, vurder tilskudd av «aktivt» vitamin D
 • Første uke kontrolleres s‐magnesium daglig og mangel korrigeres ev. med MgSO4 infusjon

 

Når S-Ca er > 2,25 mmol/L skift til peroral terapi, som nevnt over.

 

Anbefalingene er i det vesentlige basert på lang klinisk erfaring og mindre grad på evidensbaserte studier.

Referanser 

 1. Shoback, D., Clinical practice. Hypoparathyroidism. N Engl J Med, 2008. 359(4): p. 391-403. DOI: 10.1056/NEJMcp0803050