Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Sårsekret

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.09.2023Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Se Dyrkning av sårsekret.

 

Ved blemme-/vesikkelinnhold (mistanke om virus), se Vesikkelinnhold.

Prøvetakingsutstyr 

For bakteriologisk dyrkning:

Eswab Amies flytende transportmedium med hvit eller rosa kork
Eswab Amies flytende transportmedium med hvit eller rosa kork Korkfarge varierer fra leverandør. Prøveglass med oransje og blå kork kan også benyttes.
Korkfarge varierer fra leverandør. Prøveglass med oransje og blå kork kan også benyttes.

 

Ved mistanke om viral årsak (for PCR-undersøkelse):

UTM virus spesialmedium
UTM virus spesialmedium UTM flytende transportmedium for PCR inneholder antibiotika som dreper bakterier og sopp og egner seg derfor ikke til dyrkningsundersøkelser.
UTM flytende transportmedium for PCR inneholder antibiotika som dreper bakterier og sopp og egner seg derfor ikke til dyrkningsundersøkelser.

Utførelse 

For bakteriologisk dyrkning:

  • Prøven bør tas fra randsonen av såret etter at puss og debris er fjernet og såret er vasket med sterilt fysiologisk saltvann. Desinfeksjonsmiddel må ikke brukes.
  • Hvis prøven tas med pensel, kan denne fuktes i sterilt saltvann før prøvetaking.
  • Man må unngå kontaminering med bakterier fra normalfloraen på hud og slimhinner.
  • I enkelte kliniske situasjoner er det aktuelt å ta vevsbit på sterilt glass til alminnelig bakteriologisk dyrkning.
  • Aspirat på steril sprøyte fra infeksjonsfokus kan også være aktuelt, f. eks. ved mistanke om nekrotiserende fasciitt.

 

Ved mistanke om viral årsak:

  • Sårsekret suges opp med pinnen og pinnen strykes over basis for å få med celler.
  • Sendes på virus transportmedium for PCR-undersøkelse.

 

Viktig: Angi type sår på rekvisisjonen, kun dype sår undersøkes med anaerob dyrkning.

Prøvevolum 

Sekret på prøvetakingspenselen.

Prøvens holdbarhet 

  • Penselprøver på Amies transportmedium kan oppbevares i romtemperatur og er holdbar i inntil 3 døgn fra prøvetaking.
  • Prøver på glass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i inntil 1 døgn. Raskest mulig transport til laboratoriet tilstrebes.

Forsendelse 

Send prøven helst samme dag til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer. Prøver som må vente til dagen etter, skal oppbevares i kjøleskap frem til sending.