Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

CA15-3, P

09.02.2023Versjon 2.3

Bakgrunn 

CA15-3 og MUC1 er en familie av polymorfe muciner som er kodet av MUC1-genet, og som gjenfinnes i litteraturen som tumormarkørene CA15-3, CA549, MCA (mucin-like carcinoma-associated antigen), m.fl.. De uttrykkes på celleoverflatene i mange epiteliale vev, med en molekylstørrelse som varierer fra individ til individ. Ved kreftutvikling fortsetter som oftest cellene å produsere mucinet, eventuelt med et endret glykosyleringsmønster. På grunn av den infiltrerende veksten lekker mucinet i større grad over i lymfe og blod, hvor det kan påvises som en «tumormarkør» i serum.

Indikasjoner 

Hovedindikasjonen for analysen er oppfølging av terapieffekt ved avansert brystkreft. I primærdiagnostikken indikerer høye verdier lokalavansert sykdom eller metastaser og dermed dårligere prognose. Etter en vellykket primærbehandling kan analysen brukes til tidlig påvisning av systemisk tilbakefall, ved at en økning i MUC1-konsentrasjonen ofte kan sees opptil et halvt år før klinisk tilbakefall. Dog vil ca. 30 % av pasienter med avansert brystkreft (stadium IV) fortsatt ha normale konsentrasjoner. Nytten av tidlig påvisning av tilbakefall av brystkreft er fortsatt under diskusjon og er i tilfelle begrenset til høyrisikopasienter.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn: < 30 kU/L.

 

Referanseområdet er hentet fra Oslo Universitetssykehus.

 

Kommentarer til referanseområdene
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Tolkning 

Ved monitorering av terapieffekt ved avansert brystkreft følges MUC1-verdien over tid, og pasienten er sin egen kontroll. Endringer på mindre enn 30-40 % må tolkes med varsomhet.