Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Sterile væsker

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
20.06.2021Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Væske fra normalt sterile hulrom som pleura-, ascites- og leddvæsker. Se også Dyrkning av sterile væsker, andre.

Prøvetakingsutstyr 

 

E-swab med hvit, rosa eller oransje kork
E-swab med hvit, rosa eller oransje kork

 

Utførelse 

  • Prøvetaking med steril teknikk for å unngå kontaminasjon f.eks. med normal hudflora.
  • Væske i steril beholder eller aspirert materiale på sprøyte med kork (krever rask transport).
  • Penselprøve i Amies transportmedium kan benyttes for å sikre anaerob diagnostikk eller dersom det er svært lite materiale.
  • Kan suppleres med væske satt på anaerob og/eller aerob blodkulturflaske (oppbevares ved romtemperatur før inkubering i blodkulturskap).
  • Leddvæske fra barn med mistenkt artritt bør settes på blodkulturflaske mtp dyrking av Kingella kingae.

Prøvevolum 

  • 1-3 mL i steril beholder uten tilsetning.
  • Til påvisning av virus: Minst 1 mL i steril beholder uten tilsetning.

Prøvens holdbarhet 

  • Penselprøver på Amies transportmedium bør oppbevares i kjøleskap. Er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetakning.
  • Prøveglass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn. Raskest mulig transport til laboratoriet tilstrebes.
  • Anaerob dyrkning krever at prøven kommer til laboratoriet innen 4 timer. Alternativt kan noe av materialet settes på penselprøve i amies transportmedium.