Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.06.2021Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom
  • Utredning ved nedsatt hørsel hos nyfødte

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativt påvisning av CMV virus DNA.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist/ Ikke påvist

Svartid 

1 - 5 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.