Analyser

Dyrkning av biopsier/vevsprøver

16.09.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mistanke om infeksjon i vev.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøven bør transporteres så raskt som mulig i sterilt prøveglass eller stuarts medium.
  • Hvis prøven er liten anbefales det å legge den i sterilt saltvann for å forhindre uttørking
  • Prøver tatt på sykhusenes operasjonsstuer bør homogeniseres direkte og settes på blodkulturmedium, se Dokument «Prøvetaking ved proteseinfeksjoner», ID 39876 - EQS
  • Prøver mottatt i formalinløsning egner seg ikke for dyrkning eller PCR-undersøkelser

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriedyrkning (aerob og anaerob) og soppdyrkning.

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Svartid 

Negative prøver: Aerob dyrkning 2 døgn, anaerob dyrkning 2-3 døgn.

Positive prøver: Foreløpig svar med identifikasjon etter 1-5 døgn. Endelig svar med resistensbestemmele etter 2-6 døgn

Ved mistanke om særlig langsomtvoksende bakterier vil dyrknings- og svartiden forlenges. Dette gjelder f eks prøver tatt med misstake om proteseinfeksjon.

 

Soppdyrkning: Minmum 7 dager.