Corneaavskrap

28.06.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Keratitt med mistenkt infeksiøs årsak. Prøven tas av øyelege.

Prøvetakingsutstyr 

  • Bakterier og sopp-dyrkning:

     
     
    Evt. ekstra dyrkningsskål (blodskål), objektglass og steril prøvebeholder.

Utførelse 

  • Ta penselprøve fra affisert corneaområde.
  • Ved mistenkt bakterielt agens, trykk over tåresekken for å se etter puss.
  • Send også inn kontaktlinse eller linsevæskehvis relevant.

Prøvevolum 

Avhenger av ønskete undersøkelser. Se analysekapittelet for hver enkelt analyse. Ved ønske om mange analyser, ring gjerne vakthavende mikrobiolog og diskutér prioriteringsrekkefølge.

Prøvebehandling 

Prøven bør oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse til laboratoriet.