Egenerklæring helseopplysninger før kirurgi

16.01.2023Versjon 0.2Forfatter: Stig HeirGodkjent av: Kjetil Nerhus (Klinikksjef)Godkjent dato: 2023-01-16

Generelt 

PDF til utskrift finnes nederst, i norsk og engelsk versjon