Analyser

Anti-DNase B (Gr. A streptokokk-serologi)

11.06.2024Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon
  • Klinisk mistenkte invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat
  • Anti-DNase B-antistoffer når maksimum 4-8 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og kan holde seg forhøyet i flere måneder
  • Rekvireres sammen med Anti-streptolysin (AST; Gr. A streptokokk-serologi)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og klinisk manifestasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Nivå av antistoff.

Svartid 

1-8 virkedager.

 

Ta kontakt med vakthavende mikrobiolog dersom svar behøves raskere på innlagte pasienter

Tolkning 

Må ses i sammenheng med klinikk og lengde på sykehistorie. Høye nivå kan vedvare lenge etter gjennomgått infeksjon.