Mikrobiologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Borrelia burgdorferi PCR

30.11.2023Versjon 1.5

Labteknisk 

Undersøkelse
Borrelia burgdorferi nukleinsyrepåvisning (PCR).
Prøvemateriale
Leddvæske. Evt hudbiopsi. Evt spinalvæske. Andre materialer etter avtale.
Prøvetaking
Leddvæske: benytt steril Universalcontainer eller annen ren, steril beholder.
Hudbiopsi: benytt steril Universalcontainer tilsatt sterilt NaCl.
Spinalvæske: benytt eget Spinalvæskesett.
Prøvevolum
Leddvæske: Minst 0,5 mL
Spinalvæske: Minst 1 mL
Oppbevaring og holdbarhet
Bør leveres raskt til laboratoriet og oppbevares kjølig frem til forsendelse.
Spinalvæske: Teknisk holdbar i 3 dager, men analysen er vanligvis en hasteanalyse og prøvene bør bringes til laboratoriet så raskt som mulig for å unngå unødig forsinkelse i analyseringen.
Feilkilder
For lite prøvemateriale. Prøvemateriale lagt på formalin (f.eks hudbiopsier) vil ikke bli analysert.
Analysen utføres ved
Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold
Forventet svartid
Utføres 2 ganger/uke.

Klinisk 

Indikasjon
Borrelia PCR anbefales ikke som førstelinjediagnostikk, men kan brukes som supplement til Borrelia burgdorferi antistoffer først og fremst ved mistanke om borreliaartritt (typisk monoartritt i store ledd).
 
På grunn av lav/moderat sensitivitet ved acrodermatitis chronica atroficans, ACA, (25-70%) og nevroborreliose (< 20%) bør PCR-diagnostikk kun unntaksvis benyttes etter avtale/råd fra lege ved mikrobiologiske avdeling.
 
Ved øvrige manifestasjoner av borreliose har PCR-diagnostikk som regel ingen plass.
 
Kliniske opplysninger
Symptomer, opphold i endemisk område, flåttbitt, evt andre manifestasjoner av borreliose (erytema migrans etc). Resultat av borreliaantistoffer. Tidligere/pågående antibiotikabehandling.
 
Referanseområde
Påvist/ikke påvist.
 
Resultat og tolkning
Påvist DNA bekrefter tilstedeværelse av bakterien.
 
Ved borreliaartritt er sensitiviteten på PCR fra leddvæske 60-80%.
 
Negativ PCR utelukker ikke sykdom, og resultatet av antistoffundersøkelse samt klinisk presentasjon må avgjøre videre håndtering og behandling (gjelder alle indikasjoner).
 
Bakgrunn/merknader
Ved mistanke om borreliose (unntatt erytema migrans som er en klinisk diagnose) anbefales Borrelia burgdorferi antistoffer i serumprøve som førstelinjediagnostikk. Ved mistanke om nevroborreliose må det tas samtidig serumprøve og spinalvæske for beregning av nevroborrelioseindeks.
 
Analysen er ikke akkreditert.