Mannlig hypogonadisme

30.09.2021Versjon 2.3Forfatter: Johan B. Svartberg, Anders P. Jørgensen, Ellen M. Haave, Trine E. Finnes

Bakgrunn 

Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron-nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron-nivået, det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden.

Årsaker 

Hypogonadotrop hypogonadisme (sekundær hypogonadisme): hypofysetumor, hyperprolaktinemi, infiltrative sykdommer i hypofyse/hypothalamus, opioider, søvnapnoe syndrom, alvorlig sykdom, anorexia nervosa, Kallman’s syndrom.

 

Hypergonadotrop hypogonadisme (primær hypogonadisme): Klinefelter syndrom, infitrative sykdommer/ infeksjoner i testikler, gjennomgått strålebehandling, behandling med cellegift, kryptorkisme og XX-males syndrom.

Klinikk 

Symptomer som er relatert til og forekommer ved testosteronmangel

 • Manglende pubertetsutvikling
 • Redusert eller manglende libido
 • Mindre spontane ereksjoner
 • Gynekomasti
 • Redusert sekundær behåring og mindre behov for barbering
 • Små, bløte testikler (volum < 5ml)
 • Nedsatt fertilitet
 • Osteopeni/osteoporose
 • Minsket muskelmasse og muskelstyrke
 • Flushing og økt svette

 

Høy alder, fedme, diabetes og symptomgivende prostata hyperplasi korrelerer bedre til redusert seksualfunksjon enn testosteron-nivået i seg selv.

Diagnostikk 

Kun menn med klinisk mistanke på hypogonadisme skal utredes. Testosteron skal måles fastende på morgenen mellom kl. 07-10.00 etter en normal natts søvn. Dersom lavt testosteron-nivå bestilles ny testosteron-prøve og i tillegg LH, FSH og SHBG. Man bør ikke sammenlikne resultater fra ulike laboratorier. Lær å kjenne ditt eget laboratoriums analyser. Ved lav LH og FSH bør man ta prolaktin og ut i fra det kliniske bildet også vurdere øvrige hypofysehormoner.

Behandling 

Menn med primær og sekundær hypogonadisme bør med få unntak få tilbud om behandling. Før behandling bør man undersøke prostata og PSA. Menn med lavenergibrudd henvises til bentetthetsmåling.

 

Kontraindikasjoner: Metastaserende prostata cancer og mamma cancer.

 

Relative kontraindikasjoner: Ikke avklart knute i prostata, PSA > 4 ug/L, hematokrit > 50 %, symptomgivende benign prostata hyperplasi, ubehandlet søvnapnoe og ukontrollert hjertesvikt.

 

I Norge finnes 2 akseptable administrasjonsmåter:

 • Dermal applikasjon (Testogel, Testim, Tostran, Testavan) 20-80 mg daglig på morgenen. Dosering noe forskjellig avhengig av hvilket preparat som velges. Se tekst i Felleskatalogen.
 • Intramuskulære injeksjoner med Nebido 1000 mg hver 10.-12. uke.

 

Målet er testosteron i referanseområdet ved bruk av gel eller testosteron i nedre referanseområdet før neste injeksjon (fra og med 3. injeksjonen). Refusjon over §2 forutsetter en spesifikk diagnose (E23, E31, E89,3, E89.5, Q55.0, Q98).

 

Kontroll etter 6 mnd. og deretter årlig. Hematokrit, PSA1. Dersom hematokrit stiger til > 54 % (tilsvarende ca. Hb 18,5 g/dL) reduseres dosen, primært gjennom økning av intervallet mellom injeksjonene. Den lengste intervall som gir symptomlindring etterstrebes og om det ikke er tilstrekkelig eller mannen ikke tolererer redusert dose, kan venesectio være indisert (tappegrense ca. 52 %). Behandling med lavdose ASA bør ordineres til EVF (erytrocytt volumfraksjon) normaliseres.

 

Eldre menn

NB! Ønsket om evig ungdom har skapt et marked for legemidler som kan påvirke aldringsprosessen og testosteron er ett av de hormoner som har stått i fokus. Selv om testosteron-nivået synker langsomt med økende alder er reduksjonen individuell, og de fleste menn vil ha nivåer i normalområdet gjennom hele livet. Livsstilsfaktorer, primært økende vekt/KMI, synes å ha en større betydning for det individuelle testosteron-nivået enn alder. Subnormale testosteron nivåer hos eldre menn omtales i blant som «late onset hypogonadisme». Det er dog vanskelig å skille symptomer som assosieres til denne tilstand med naturlig aldring.

 

Det er ikke vist at behandling med testosteron av middelaldrende og eldre, gjerne overvektige menn, med subnormale testosteron nivåer er gunstig eller ufarlig. Vektnedgang vil normalisere testosteron nivået hos de fleste menn i denne kategorien. Behandling av menn med lavt testosteron (der det ikke er mistanke om hypofysær eller testikulær årsak) og som samtidig har en eller flere komponenter av metabolsk syndrom bør derfor primært være livsstilsendring, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon, tilsvarende forebygging og behandling av type 2 diabetes.

 

1Nytten og bruken av PSA kontroller ved testosteronbehandling er omdiskutert.

Referanser 

 1. Bhasin, S., et al., Testosterone therapy in men with androgen deficiency syndromes: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab, 2010. 95(6): p. 2536-59. DOI: 10.1210/jc.2009-2354
 2. Lehtihet, M., et al., S-testosterone decrease after a mixed meal in healthy men independent of SHBG and gonadotrophin levels. Andrologia, 2012. 44(6): p. 405-10. DOI: 10.1111/j.1439-0272.2012.01296.x