Analyser

Malaria mikroskopi

28.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

EDTA-blod. Tynn- og tykkdråpepreparat.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Prøvetaking og behandling 

Prøvematerialet må være ferskest mulig ved tillagning av blodutstryk. 

 

Håndtering av prøver fra Kristiansund

Hurtigtest: Utføres svares i LIMS av bioingeniør ved medisinsk biokjemi i Kristiansund. Resultat varsles per telefon til vakthavende lege ved AMM så fort som mulig innenfor tidsrommet 08:00 – 00:00 alle dager.

Tykk og tynn dråpe: Med.biokjemi Kristiansund lager utstryk av tykk og tynn dråpe som sendes til mikrobiologi Molde for farging og vurdering enten med første kassetransport eller med taxi etter avtale med vakthavende lege ved AMM.

 

Håndtering av prøver fra Molde

Hurtigtest: Utføres ved mikrobiologi Molde av bioingeniør og svares av bioingeniør i LIMS. Resultat varsles til vakthavende lege ved AMM så fort som mulig innenfor tidsrommet 08:00 – 00:00 alle dager.

Tykk og tynn: Med.biokjemi Molde lager utstryk av tykk og tynn dråpe og varsler så raskt som mulig bioingeniør ved mikrobiologi Molde om at det er laget utstryk som skal farges. Bioingeniør ved Mikrobioloig Molde varsler lege når utstryk er klare for vurdering.

 

Håndtering av prøver fra Volda

Hurtigtest: Utføres svares i LIMS av bioingeniør ved med.biokjemi i Volda. Resultat varsles per telefon til vakthavende lege ved AMM så fort som mulig innenfor tidsrommet 08:00 – 00:00 alle dager.

Tykk og tynn dråpe: Med.biokjemi Volda lager utstryk av tykk og tynn dråpe som sendes til mikrobiologi Ålesund for farging og vurdering enten med første kassetransport eller med taxi etter avtale med vakthavende lege ved AMM.

 

Håndtering av prøver fra Ålesund

Hurtigtest: Utføres og svares i LIMS av bioingeniør ved mikrobiologi Ålesund. Resultat varsles per telefon til vakthavende lege ved AMM så fort som mulig innenfor tidsrommet 08:00 – 00:00 alle dager.

Tykk og tynn dråpe: Med.biokjemi Ålesund lager stryker ut tykk og tynn dråpe og varsler så raskt som mulig bioingeniør ved mikrobiologi Ålesund det er laget utstryk som skal farges. Det skal lages ekstra preparater slik at et av settene kan vurderes av infeksjonsspesialist i Ålesund. (Lege ved AMM kontakter infeksjonsspesialist). De andre settet skal sendes mikrobiologi Molde ved første kassetransport for vurdering lege ved AMM. Bioingeniør ved Mikrobiologi Ålesund varsler lege ved AMM når utstryk er farget.