Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

17-OH-progesteron, P

07.01.2022Versjon 2.5

Bakgrunn 

17-OH-progesteron (17alfa-OH-progesteron) er et intermediat i steroidsyntesen og produseres både i binyrebarken og i gonadene. Det dannes fra både progesteron og 17alfa-OH-pregnenolon og blir enten via enzymet 17alfa-hydroksylase (CYP171A) omformet til androstendion eller av 21-hydroksylase (CYP21A2) omdannet til 11-deoksykortisol. 17-OH-progesteron har kun liten progesteroneffekt.

Indikasjoner 

For å belyse enzymsvikt (21-hydroksylasesvikt (CYP21A2-svikt)) ved medfødt adrenal hyperplasi (adrenogenitalt syndrom – CAH). Enzymsvikten kan være total eller partiell. Ved "late onset adrenal hyperplasia".

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Helst morgenprøve kl. 07–09.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Heparinplasma kan også anvendes.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe nmol/L Ref.
1–11 år: ≤ 1,8 3
12–49 år, kvinner:
Follikkelfase: ≤ 2,4 3
Lutealfase: ≤ 8,6 3
≥ 50 år, kvinner: ≤ 1,5 3
≥ 12 år, menn: ≤ 6,7 3

 

Kommentar
Ved synacthentest stiger 17-OH-progesteron analysert med LC-MS til < 9 nmol/l etter 30 og 60 minutter hos friske voksne som ikke tar østrogener. Litteraturen beskriver at nyfødte barn (0–1 år) kan ha 17-OH-progesteronkonsentrasjon opp mot 6,3 nmol/l.

 

Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder. LC-MS/MS gir lavere verdier.
Hos kvinner i fertil alder ses høyere serumkonsentrasjon i lutealfasen enn i follikkelfasen, samt en preovulatorisk topp. Det foreligger også en svak døgnvariasjon med høyeste konsentrasjon i serum om morgenen. Under en graviditet stiger serumkonsentrasjonen av 17-OH-progesteron, spesielt i siste trimester. Høye serumverdier ses normalt hos nyfødte, men verdiene faller raskt i løpet av de første levedøgn.

 

Metode

Måles med LC-MS/MS, inngår i steroidpanelet ved Hormonlaboratoriet, OUS, Aker som består av: Androstendion, Deoksykortikosteron, 11-deoksykortisol, 21-deoksykortisol, Kortikosteron, Kortisol, Kortison, 17-OH-pregnonelon, 17-OH-progesteron og Testosteron.

Tolkning 

Høye verdier ses ved enzymdefekter i steroidsyntesen (adrenogenitalt syndrom, både ved 21-hydroksylasesvikt og 11b-hydroksylasesvikt) og ved enkelte steroidproduserende svulster. Lett forhøyede verdier kan ses ved hirsutisme og polycystisk ovariesyndrom.

 

Ved mistanke om 21-hydroksylasesvikt i binyre er det nyttig å bestemme 17-OH-progesteron i tilknytning til en ACTH- (Synacthen) stimulasjonstest. Ved 21-hydroksylasesvikt øker 17-OH-progesteron til > 9 nmol/l en time etter at 250 µg er gitt. Måling av 21-deoksykortisol i basalprøve er her et alternativ.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 7 %
Intraindividuell biologisk variasjon: 20 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.

Referanser 

  1. Nasjonal veileder i endokrinologi, http://www.endokrinologi.no/
  2. The Short Cosyntropin Test Revisited: New Normal Reference Range Using LC-MS/MS. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Apr
  3. Hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS, Aker, juli 2019