Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Legionella DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Linn Merete Brendefur Corwin, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella. Se også Legionella dyrkning og Legionellaantigen (urin).

Prøvemateriale 

Bronkial skyllevæske, Indusert sputum, Ekspektorat.

Evt. annet materiale fra nedre luftveier, feks. pleuravæske, lungebiopsi, lungeautopsi.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Kvalitativ påvisning av Legionella DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR). Det settes alltid opp en PCR for slekten Legionella
  • Ved positiv reaksjon settes det opp PCR for arten Legionella pneumophila
  • En prøve som er positiv på Legionella PCR og negativ for Legionella pneumophila PCR, verifiseres med Legionella sekvensering (utføres ved Utviklingsseksjonen, OUS Ullevål) for artsbestemmelse

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Positiv / Svak positiv / Negativ / Inkonklusivt resultat (Sannsynligvis hemmere tilstede i PCR-reaksjonen).

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Positiv eller svak positivt resultat betyr at det er påvist Legionella DNA i pasientprøven.

  • Legionella species forårsaker vanligvis pneumoni, som kan være alvorlig
  • Pontiac-feber er en mildere febersykdom uten pneumoni
  • Legionella pneumophila kan gi sykdom hos immunfriske, andre Legionella sp. vil vanligvis gi sykdom kun hos immunsupprimerte individer
  • L. pneumophila er ansvarlig for ca 85 % av rapporterte tilfelle av Legionella-infeksjon, de resterende tilfellene er særlig knyttet til L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii og L. longbeachae
  • L. pneumophila inndeles i 15 serogrupper; det er hyppigst serogruppe 1, dernest serogruppe 4 og 6, som forårsaker sykdom

Merknader 

I tillegg til PCR utføres Legionella dyrkning og Legionellaantigen (urin).

Funn av slekten Legionella er nominativt meldepliktig til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.