Poplitealt Plexus Blokade

12.08.2022Versjon 0.4Forfatter: Elin Strandenes

Definisjon 

Popliteal plexus (PP): dannes av leddgrener fra:

N.Obturatius Posterior

N.Tibialis

Leddgrenene ligger rundt A.og V. Poplitea.

Innerverer posterior kaspel og intra-artikulære strukturer som menisk, korsbånd og infrapatellar fettpute.

PPB 

Indikasjon: Inngrep i kne med forventet moderat til sterke postoperative smerter, ex total kneprotese (når ikke LIA settes), freme korsbånd.

Pasient-leie: rygg

Lavfrekvens probe til adipøse pasienter, høyfrekvensprobe til normalvektige.

Transducer-posisjon: transvers, anteromedialt på låret.

 

Popliteal plexus blokk (PPB) utføres ved å identifisere apex av FemoralTriangel, som er det punkt hvor Adduktorkanalen begynner. Herfra følges A. Femoralis distalt i Adductor kanalen, inntil arterien devierer vekk fra M.Sartorius. Det er typisk det nivå, hvor Sartorius og Gracilis støter sammen, oftest 5-6cm proximalt for "base of patella". Nålen føres in-plane, fra anterolateral side, gjennom M.Vastus Medialis og lokalanestesi (15 ml) injiseres like ved A.Femoralis (mellom M.Vastus Medialis og M.Adductor Magnus). Man kan da observere spredning av LA rundt arterien og venen.

 

Lokalanestesi: Ropivacain 5mg/ml 20ml tilsettes Adrenalin 100µg. (Trekk opp Katastrofeadrenailn 0,1mg/ml, 1ml eller Adrenalin 1mg/ml, 0,1ml. Begge deler gir Adrenalin 5µg/ml ved når det tilsettes et volum på 20ml). Bruk 5ml på FTB og 15ml på PPB.

 

UL Poplitea plexus blokade, PPB (Distal adductorkanal blokade) 

Øverste UL-bilde (A):

Proximal ende av Adductorkanalen; medial kant av M.Sartorius (SA) ligger oppå medial kant av M.Adductor Longus (AL) (rosa pil), noe som derfinerer Apex av Femoral Triangel, altså inngangen til Adductorkanalen.

(VM:Vastus Medialis, AM: Adductor Magnus)

Nederste bilde (B): Distal ende av Adductorkanalen. A.Femoralis (A) går her ned i dypet. Orange pil: nålføring ved for Popliteal plexus blokade, gjennom M.Vastus Medialis. Injeksjon av lokalanestesi like ved A.Femoralis (A), mellom M.Vastus Medialis (VM) og M.Adductor Magnus(AM).

(AC:Adductor Canal)

 

 

 

 

 

 

 

Tverrsnitt lår, distale ende av Adductorkanal 

 Tverrsnitt av lår, i nivå ved distale adductorkanal
Tverrsnitt av lår, i nivå ved distale adductorkanal

 

3: Vastus Medialis

5: M.Sartorius

6: M Adductor Longus

7: M Gracilis

 

Referanser 

1) "The analgesic effect of a popliteal plexus blockade after total knee arthroplasty: A feasibility study" C.Runge, S.Bjørn, ND Nielsen, M Vase, C Holm, TF Bendtsen. Acta Anaesthesiologica scand 2018

2)The spread of ultrasound-guided injectate from the adductor canal to the genicular branch of the posterior obturator nerve and the popliteal plexus. A cadaveric study. C Runge, B Moriggl, J Børglum, TF Bendtsen RAPM 2017