Analyser

Epstein-Barr virus EBNA antistoff

  Sendeprøve: St. Olavs hospital
07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om mononukleose der heterofile antistoffer ikke påvises
  • Mistanke om alvorlig EBV infeksjon
  • Immunstatusundersøkelse hos donor og mottager før transplantasjon
  • Immunstatusundersøkelser hos andre pasienter som skal utsettes for immunsuppresjon

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ / Positiv

Svartid 

1 dag

Merknader 

  • Resultatet må sees i sammenheng med EBV VCA IgM og IgG resultater der dette er utført.