Analyser

Adenovirus DNA

08.04.2024Versjon 2.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 2 uker)
  • Øyeinfeksjon
  • Sykdomsutredning og overvåkning ved immunsuppresjon.

 

Ved gastroenteritt, se Adenovirus antigen (fæces) eller Adenovirus DNA (fæces).

Prøvemateriale 

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

 

Enkelte prøver med påvist adenovirus-DNA sendes til St. Olavs hospital for forsøk på typebestemmelse.

Tolkning 

Adenovirus er hyppig forekommende i befolkningen og kan gi asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv adenovirustest må derfor tolkes utifra klinikken og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar.