POKO ved DKS - Voksne pasienter

02.11.2023Versjon 0.3Forfatter: Gjermund Galleberg

Generelt 

 • Det finnes en prosedyre i KSK som omtaler profylakse, risikoscoring, og behandling av POKO generelt, se Postoperativ kvalme og oppkast.
 • Pasienter som opereres ved DKS har enkelte tilleggsmomenter som bør taes i betraktning når en vurderer POKO-profylakse og behandling:
  • Flesteparten av pasientene ved DKS skrives ut fra postop til eget hjem hvor de ikke har kompetanse og tilgang på medikamenter til å behandle kvalme/oppkast. Det er derfor ekstra viktig at disse pasientene er godt forbehandlet før utskrivelse.
  • Effektiv drift av DKS er avhengig av at liggetiden på postop ikke blir svært lang, da antallet sengeplasser er en begrensende faktor for hvor mange pasienter vi kan behandle i løpet av en dag.
 • Generelle risikoredusernde tiltak ved DKS:
  • Bruk fortrinnsvis Propofol som anestesimiddel for narkose
  • Anestesiteknikker som innebærer redusert forbruk av opioider er gunstig
  • Tilstreb normovolemi perioperativt
 • Aktuelle medikamentklasser (i eskalerende rekkefølge) og forslag til medikament/dosering:
  1. Corticosteroider Dexametason 4mg iv
  2. 5HT3-reseptor antagonister Ondansetron 4mg iv
  3. Dopamin-antagonister Droperidol 0.625mg iv
  4. Antihistaminer Syklizin 25mg iv, Meklozin 25mg po
  5. nk1-reseptor antagonister Fosaprepitant 150mg iv
 • I tillegg til disse medikamentene vil bruk av Propofol (vs. inhalasjonsanestesi) som anestesimiddel telle som ett POKO-middel.
 • Ved utilstrekkelig effekt av medikament, velg et middel fra en annen medikamentklasse dersom det har gått < 6t siden forrige dose.

Risikofaktorer og behandling: 

 • Følgende faktorer er forbundet med økt risiko for POKO:
  • Kvinne
  • Alder < 50år
  • Ikke-røyker
  • Tidligere POKO
  • Opioidkrevende smertelindring postop
  • Laparoskopisk kirurgi
 • Gi 2 midler ved 1-2 risikofaktorer
 • Gi 3-4 midler ved 3+ risikofaktorer

Referanser 

 1. Gan et al. Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Anesthesia & Analgesia 2020; 131(2): 411