Analyser

Cytomegalovirus DNA spinalvæske

12.05.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetakning 

Misstanke om CMV-encefalitt hos immunsupprimerte.

Prøvemateriale 

Utførende laboratoriumt 

Ålesund: Pasienter ved sykehusene i Ålesund og Volda

Molde: Pasienter ved SNR

Analysemetode 

PCR - filmarray. Som del av Akuttpanel meningitt Encefalitt